‘Limburg in top drie van grootste CO2 -uitstoters’

Chemelot is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Limburg.© De Limburger/Stefan Koopmans

Zeeland, Groningen en Limburg zijn naar verhouding de grootste CO2-uitstoters. Utrecht is de ‘groenste’ provincie van het land, gevolgd door Noord-Holland en Gelderland.

Redactie

Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Grote vervuilersIn absolute waarden is Zuid-Holland, met de Rotterdamse haven, de grootste vervuiler. Maar omdat die provincie ook een grote economische bijdrage levert, prijkt Zuid-Holland toch in de middenmoot van de klimaatranglijst. Zeeland is de landelijke hekkensluiter doordat in de kleine kustprovincie een paar grote vervuilers zijn gevestigd: kunstmestfabriek Yara in Sluiskil en chemiereus Dow in Terneuzen staan in de top tien van grootste CO2-uitstoters. Utrecht scoort juist goed vanwege zijn dienstverlenende economie, met relatief weinig energie-intensieve bedrijven.

KoeienDe economen van ING berekenden de klimaatscore per provincie door de broeikasgasuitstoot te relateren aan de omvang van de economie. De uitstoot per provincie per euro economische waarde blijkt fors te verschillen: de Zeeuwse uitstoot is liefst negen keer zo groot als de Utrechtse.

Friesland scoort relatief slecht door zijn grote agrarische sector. De provincie met de meeste koeien van Nederland heeft een hoge uitstoot doordat koeien methaan opboeren: een broeikasgas dat veel sterker is dan CO2. Maar liefst twee derde van alle Friese broeikasgassen is methaan. Het bedrijfsleven drukt een zware stempel op de provinciale klimaatranglijst, omdat bedrijven verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 procent van de broeikasgassen. De top 15 van grootste vervuilers neemt een derde van de totale landelijke uitstoot van CO2 voor zijn rekening.

KolencentralesIn de top 5 staan drie kolencentrales: die van RWE in het Groningse Eemshaven, van Uniper op de Maasvlakte en de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam. Tata Steel in IJmuiden en de raffinaderij van Shell in Pernis maken de top 5 compleet.

LimburgHuishoudens zorgen voor minder dan 20 procent van de uitstoot. Maar met name in hun gasverbruik zitten per provincie toch grote verschillen. In de noordelijke provincies en Limburg ligt het energieverbruik het hoogst, doordat daar relatief veel verouderde huizen staan. Vergeleken met andere provincies kent Limburg relatief weinig energiezuinige huizen.

Uit het onderzoek van de ING-economen blijkt verder dat van de totale uitstoot van CO2 in Limburg - bijna 15 miljoen ton - circa een derde voor rekening komt van de bedrijven op chemiecomplex Chemelot in Geleen. "Investeringen maken installaties energie-efficiënter, tegelijkertijd is er ook groei waardoor de uitstoot nog niet daalt", aldus de onderzoekers.

KlimaatdoelstellingenNederland heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt en wil de uitstoot van broeikasgassen versneld reduceren, stelt Rico Luman van het ING Economisch Bureau. "Bij grote uitstoters zit veel besparingspotentieel, maar tegelijkertijd komen duurzame oplossingen bedrijfseconomisch vaak nog niet uit." Het Klimaatakkoord van Parijs schrijft voor dat de CO2-uitstoot in ons land voor 2050 met minstens 75 procent moet dalen.