Maastricht vervangt alle parkeerautomaten, kaartje achter de ruit verdwijnt

In 2013 werden de parkeerautomaten vervangen om ze geschikt te maken voor pinbetalingen.© Harry Heuts

Maastricht vervangt uit veiligheidsoogpunt alle 425 parkeerbetaalautomaten.

onze verslaggever

De reguliere vervanging stond voor 2020 op de planning, maar door aangescherpte veiligheidseisen is besloten de nieuwe betaalzuilen voor 1 juli 2019 al te plaatsen. Dat gebeurt op grond van een schrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die adviseert gemeenten die op het punt staan hun betaalautomaten te vervangen, rekening te houden met de nieuwe Europese veiligheidseisen.

Een Europese aanbesteding voor de nieuwe parkeerbetaalautomaten gaat binnenkort naar buiten. De bedoeling is om de eerste nieuwe - Europees gecertificeerde - automaten eind dit jaar te introduceren.

Kenteken invoerenZe moeten zowel het gebruiksgemak voor de parkeerder vergroten als de veiligheid van het betalen per betaalpas vergroten. De automaten worden uitgerust met een kentekensysteem. De parkeerder voert het kenteken van zijn auto in, waarna de pinbetaling automatisch geschiedt. Betalen via belparkeren kan ook.

De nieuwe betaalautomaten hebben tot gevolg dat parkeerders minder op en neer hoeven te lopen van auto naar betaalzuil en terug. Het is voor het stadsbestuur reden om het aantal automaten met 25 te verminderen en zo kosten te besparen. Verwacht wordt dat het aantal automaten door verdere invoering van digitaal parkeren mogelijk nog verder is terug te brengen.

BezoekerspasDe pintechniek in de nieuwe betaalautomaten accepteert alleen nog ­officieel goedgekeurde Europese betaalpassen en geen andere pasjes meer. Het verkleint niet alleen de fraudekans, maar heeft ook gevolgen voor de huidige bezoekersparkeerpas, die vanaf 2020 niet meer te gebruiken is.

Die bezoekerspas biedt inwoners van een stadsdeel met betaald parkeren de mogelijkheid bezoekende familie, vrienden of hulpverleners met 50 procent korting te laten parkeren.

DigitaalMaastricht wil in plaats daarvan een digitale visiteregeling gaan aanbieden, die al in gebruik is in steden als Amersfoort, Breda, Delft, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg.

De gemeente wil die regeling gelijktijdig met de plaatsing van de nieuwe betaalzuilen invoeren.