Rechter: L1 terecht beboet om sponsoring

Print

Afbeelding: De Limburger

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft regionale omroep L1 terecht een boete opgelegd van ruim 239.000 euro. Dat heeft de rechtbank Limburg deze week beslist.

De rechtbank verklaarde het beroep van de omroep tegen de straf ongegrond. Directeur Rob Stevens van L1 is teleurgesteld over dat besluit. Volgens hem blijft er onduidelijkheid bestaan over wat nu precies het verschil is tussen educatieve en informatieve programma’s. Bij die eerste categorie is sponsoring toegestaan, bij de tweede niet.

Sponsoring
Het commissariaat had L1 drie jaar geleden een boete van in totaal 275.500 euro opgelegd omdat de omroep in zijn ogen de Mediawet op het gebied van sponsoring in acht gevallen had geschonden. Zo zouden gezondheidsprogramma’s ten onrechte zijn aangemerkt als educatieve programma’s en werden in een cultureel programma  tegen de regels producten  aangeprezen.

Aanvankelijk legde de toezichthouder op naleving van de Mediawet een boete op van 275.500 euro. Na bezwaar van de omroep, die in vier van de acht gevallen wel akkoord ging met  een sanctie,  werd dat bedrag verlaagd. L1 ging in beroep tegen vier van de acht vastgestelde overtredingen. Tevergeefs dus, volgens de bestuursrechter heeft het CvdM de regionale omroep terecht op de vingers getikt.

Onduidelijkheid
Het boetebedrag is inmiddels betaald aan het commissariaat, zo laat L1-directeur Stevens weten. Stevens is teleurgesteld over de beslissing van de rechtbank. Volgens hem blijft er onduidelijkheid bestaan over  de vraag wanneer een programma educatief is en wanneer niet. Bij educatieve programma’s is een zekere vorm van sponsoring geoorloofd.

Stevens zegt dat hij het vonnis samen juristen zal bestuderen. “We gaan kijken of er nog aanknopingspunten zijn om in hoger beroep te gaan”, aldus de directeur.  “We kunnen het besluit van de bestuursrechter nog aanvechten bij de Raad van State. “

Kraakhelder
Woordvoerder Edgar van de Pas van het CvdM is het niet eens met de kritiek van de Limburgse omroep dat de regels  onduidelijk zijn. “Die regels zijn kraakhelder, dat heeft ook de rechter vastgesteld. De rechtbank oordeelde, net als het commissariaat, dat de gezondheidsprogramma’s die L1 heeft uitgezonden, niet van educatieve aard zijn en dus niet gesponsord hadden mogen worden.”

Van de Pas stelt dat de omroep bij twijfel vooraf bij het CvdM had kunnen informeren wat in de Mediawet onder programma’s van educatieve aard wordt verstaan. CvdM-voorzitter Madeleine de Cock Buning benadrukt dat kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op “onafhankelijke berichtgeving die niet door commerciële belangen is gediend.” 

De Cock Buning: “Wij zien erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en commercie anderzijds. Voor de kijker is nu duidelijk dat deze programma’s van L1 gesponsord zijn en dat dat niet had gemogen.”     

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje