Maastricht wil scooters van fietspad weren

Print
Maastricht wil scooters van fietspad weren

Afbeelding: iStock

Het Maastrichtse stadsbestuur overweegt om scooters en bromfietsers te gaan weren van fietspaden waar dat uit veiligheidsoogpunt verantwoord is.

Wethouder John Aarts (VVD, mobiliteit) kondigt dat aan in een brief aan coalitiepartij D66, dat gemotoriseerde tweewielers zo veel mogelijk naar de rijbanen voor auto’s zou willen verbannen, om fietsers beter te beschermen tegen luchtvervuiling.

Grote vervuilers
Scooters en bromfietsen gelden als grotere vervuilers dan auto’s. Daarnaast gaat het vaak om fors opgevoerde voertuigen, waardoor op fietspaden grote snelheidsverschillen zijn ontstaan tussen de langzame fietser en de snelle scooterrijder. Dat leidt tot aanrijdingen en grote risico’s op ongelukken.

De meeste gemeenten worstelen met de plek van de scooter in het verkeersbeeld. Amsterdam kreeg het juridisch voor elkaar om bromfietsers en scooterrijders van de fietspaden te kunnen weren en nu wordt overal bekeken in hoeverre zo’n drastische ingreep wenselijk en mogelijk is.

Ze wachten daarvoor op het ministerie van Infrastructuur dat een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt over het weren van bromfietsen en scooters van fietspaden, met bijbehorende richtlijnen.

Nieuw fietsplan
Maastricht is bezig met het opstellen van een nieuw fietsplan en een nieuw veiligheidsplan tot de periode 2022 en wil daarin nadrukkelijk kijken naar een betere positie voor de fietser, ten koste van die van scooterrijders en bromfietsers. "We onderschrijven dat het weren van bromfietsen van fietspaden een positieve bijdrage kan hebben voor de luchtkwaliteit op het fietspad", meldt wethouder Aarts aan D66.

De gemeente inventariseert nu waar dat kan, maar wil daarbij wel oog houden voor de veiligheid van gemotoriseerde tweewielers. Aarts bevestigt dat de veiligheid op fietspaden "onder druk" staat door de grote snelheidsverschillen. Ook de factor luchtkwaliteit is in deze van importantie. "Het waarborgen van de veiligheid van de bromfietser blijft ook een belangrijk aspect."