Wandelaars boos: Steinerbos alleen tegen betaling toegankelijk

Print
Wandelaars boos: Steinerbos alleen tegen betaling toegankelijk

Afbeelding: MGL

Stein - De directeur van het Steinerbos wil ook in de winter omzet draaien. Daarom is gratis wandelen in het hele park niet meer mogelijk. Dat pikken veel burgers niet.

Van gratis toegang tot Steinerbos in de wintermaanden kan alleen sprake zijn als de gemeente financiële compensatie biedt. Dat zegt exploitant Bert Hillen in reactie op de wens van de raad om het omheinde deel van het park tussen 1 oktober en 1 april weer open te stellen voor wandelaars. Deze winter is het gebied met de speelattracties voor het eerst alleen tegen betaling toegankelijk. De directeur besloot hiertoe om meer inkomsten te krijgen en zo het exploitatietekort te verkleinen.

Actie
Dat stuit op bezwaren bij omwonenden en andere burgers die gewend zijn buiten het seizoen in heel Steinerbos te wandelen. Met 350 handtekeningen na een inzamelingsactie op tafel gaf de raad wethouder Anton Roest (SB) opdracht met Hillen in gesprek te gaan over gratis openstelling van het park.

Toezicht
In een unaniem gesteunde motie stelde CMB dat de Steinse burgers al voldoende betaalden om het park in stand te houden en zij het optimaal moesten kunnen benutten.

Hillen zegt dat hij het gesprek met Roest zeker aangaat en de kosten van onder meer noodzakelijk extra toezicht zal berekenen. Hij wijst op mogelijke gemiste kansen om omzet te draaien. Tegelijk vraagt de directeur zich af waarom de gemeente recent 1,5 ton heeft uitgegeven aan verplaatsing van het hekwerk om het wandelgebied te vergroten.

Politiek gestuurd
Volgens een personeelslid van Steinerbos was de handtekeningenactie politiek gestuurd. Een CMB-raadslid zou hebben gezegd dat het de bedoeling is de attracties te verplaatsen naar een kleiner gebied nabij het zwembad en het IVN te vragen de roeiboten te gaan verhuren. CMB-leider Jack Meijers zegt dat een burger de actie heeft opgezet en hem niet bekend is dat een fractielid langs de deuren is gegaan.

Attractie
Tegelijk wijst hij erop dat eerder CMB met haar coalitiepartners DOS en CDA heeft gesteld te streven naar verkleining van het gebied waar entree geheven wordt. Wat Meijers betreft kan het runnen van een attractie als de roeiboten best worden neergelegd bij een partij als het IVN. Dat alles staat haaks op de wens van Hillen om Steinerbos het hele jaar door commercieel te gaan exploiteren na realisatie van een binnenaccommodatie.