Provinciebestuur keurt begroting Sittard-Geleen goed

Print
Provinciebestuur keurt begroting Sittard-Geleen goed

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

Geleen - Gedeputeerde Staten (GS) hebben dinsdag alsnog de begroting 2018 van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd.

Het in december ingestelde preventieve toezicht blijft dit jaar wel van kracht.

GS grepen op 12 december in omdat zij vonden dat ‘er geen sprake was van een structureel en reëel evenwicht’ in de meerjarenbegroting 2018-2021 van Sittard-Geleen.

Tekorten
De gemeente had tekorten in 2018 afgedekt met incidentele middelen en had te kennen gegeven het structurele tekort van 3,5 miljoen euro in de latere jaren te willen afdekken met een mogelijk te verwachten verhoging van te ontvangen rijksbijdragen.

Daarmee gingen GS niet akkoord. Preventief financieel toezicht werd ingesteld en Sittard-Geleen kreeg de opdracht haar huiswerk over te doen en alsnog een sluitende meerjarenbegroting in te leveren.

Bezuinigingen
De raad van Sittard-Geleen heeft afgelopen donderdag alsnog zo’n 5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Op een paar kleine onderdelen na gaan GS daarmee akkoord. Verder ingrijpen door GS is daarmee nu afgewend.

Wel blijft het preventief toezicht komend jaar van kracht. GS willen over de uitvoering van alle bezuinigingsmaatregelen ieder kwartaal worden geïnformeerd.