‘Windmolens zorgen voor volksopstand’

Print
‘Windmolens zorgen voor volksopstand’

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Panningen - Het voornemen om binnen twaalf jaar tientallen windmolens in Noord-Limburg te plaatsen, is vragen om een volksopstand. Dat zegt gedeputeerde Daan Prevoo (SP, Duurzaamheid).

Prevoo meent dat het ontbreekt aan ruimte en draagvlak voor deze ambitie. Volgens hem is het ook niet nodig om Noord-Limburg vol te leggen met windmolens en zonneparken, omdat er volgens hem alternatieven zijn. "Als je op alle daken van woningen zonnepanelen legt, kom je al ver."  

In twijfel
Wethouder Paul Sanders van Peel en Maas trekt die aanname in twijfel. Volgens hem moet in de regio zoveel duurzame energie opgewekt worden dat ze niet om windmolens heen kan. Zo staat het ook verwoord in de energievisie die de gemeenten in Noord-Limburg hebben opgesteld.

Om aan de normen te voldoen die in 2030 gesteld worden, zijn 60 windmolens, 19 aardwarmtebronnen en 915 hectare zonnepanelen nodig. Het betreft een theoretische verdeling die uitgaat van 25 procent windenergie, 25 procent aardwarmte en 50 procent zonne-energie. Door het gebruik van deze bronnen kan de regio 30 procent van de verbruikte energie zelf duurzaam opwekken.

Af van gas
Sanders: "We willen van het gas af. We willen van kolencentrales af. Maar we willen geen kernenergie. Dan moet het duurzaam. Daarbij moeten we uitgaan van de huidige technologie. Een windmolen levert evenveel stroom als 7,7 hectare zonnepanelen. Bovendien kun je onder een windmolen gewassen telen en vee laten grazen. Dat gaat niet met zonneweides, dan ben je de landbouwgrond kwijt. En voor zonnepanelen heb je grote en stevige daken nodig. Die zijn er ook niet altijd.”  

De energievisie is opgesteld in opdracht van de provincie. Midden- en Zuid-Limburg hebben de visie nog niet klaar. De visie in Noord-Limburg moet nog door de gemeenteraden worden goedgekeurd.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →