Venlo verlaagt tarieven pgb voorlopig nog niet

Print
Venlo verlaagt tarieven pgb voorlopig nog niet

Afbeelding: Istock

Venlo - De persoonsgebonden budgetten voor Venlonaren die zelf zorg inkopen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan dit jaar in Venlo niet omlaag.

De gemeente kondigde eind vorig jaar aan de tarieven te gaan bijstellen. Het was een van de maatregelen om de gemeentelijke tekorten op zorg terug te dringen.

Gedacht werd aan een constructie waarbij een burger maximaal een bedrag kond krijgen dat gelijkstond aan de goedkoopst passende zorgvoorziening. Die constructie blijkt echter niet zo gemakkelijk, moet de gemeente nu concluderen.

Zorgpakketten
Zorgaanbieders bieden niet per definitie standaard zorgpakketten aan. Ze kijken naar de behoefte van de cliënt en bieden ofwel een specifiek arrangement aan of maken tegen een voordeligere prijs een combinatie van arrangementen. Zorgaanbieders bieden zoveel verschillende arrangementen aan dat het voor de gemeente niet mogelijk is om een beperkt aantal (lagere) tarieven aan te bieden.

Alsnog
Venlo blijft om die reden dit jaar dezelfde tarieven hanteren als voorgaande jaren. Ondertussen wordt onderzocht hoe in 2019 de pbg-tarieven alsnog aangepast kunnen worden.