‘Burgemeester Heerlen wist niet van onderzoek CBS-complex’

Het voormalige CBS-gebouw in Heerlen.

Het voormalige CBS-gebouw in Heerlen.© Luc Lodder

Burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen wist, volgens de gemeente, persoonlijk niet van het interne feitenonderzoek naar het doorverkopen van het oude CBS-complex.

Redactie

In dat onderzoek uit 2013 staat, volgens een publicatie in NRC, dat de meer dan 40.000 vierkante meter metende kantoorkolos in strijd met wettelijke regels in handen is gekomen van Walas. Ook zou de gang van zaken in strijd zijn geweest met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tegelijk zou de besluit­vorming niet onrechtmatig zijn ­geweest.

SleutelrolTopambtenaar Dorthe Schipperheijn, die een sleutelrol vervulde bij de omstreden transactie, klom ­onder Krewinkel op tot interim-gemeentesecretaris; dit nadat voorganger Carolien Bruls vanwege een conflict moest vertrekken. "Krewinkel is sinds afgelopen dinsdag op de hoogte", antwoordt een woordvoerder. "Maar dit is niet relevant: het ‘instituut’ burgemeester was vanaf het begin op de hoogte."

OpenbaarHet college bestrijdt, net als SP-fractieleider Ron Meyer, suggesties van een ‘geheim’ onderzoek. "Dat het onderzoek liep, werd op 3 mei 2013 openbaar gemaakt door zowel de Rekenkamercommissie als de Begeleidingscommissie. Op 14 mei werd erover gesproken in de gemeenteraad."

Het rapport is nooit met de gemeenteraad gedeeld. Waarom niet? "Opzet was inzicht te krijgen hoe een en ander intern verlopen was, met als doel interne verbeteringen door te voeren. Dit rapport is mede om die reden dan ook nooit ter vaststelling of kennisname aan het college of de gemeenteraad aangeboden."

Te vrezenB en W waren van het lopende onderzoek op de hoogte sinds 11 maart 2013. Volgens het college heeft Schipperheijn niets te vrezen. "Er staat geen enkel relevant feit in dat gevolgen heeft voor de positie van de huidige interim-gemeentesecretaris", zegt de woordvoerder.

De gemeenteraad wordt alsnog ­geïnformeerd. De meeste fracties hadden daar om gevraagd.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee