Jagers vragen meer mogelijkheden voor jacht op zwijnen

© iStock

De jagers in Limburg kloppen binnenkort bij de provincie aan voor verruiming van de mogelijkheden bij de jacht op wilde zwijnen.

Jan Hensels

De wettelijke mogelijkheden die nu gelden houden namelijk niet over nu de populatie zwijnen snel in aantal toeneemt, stellen de jagers. Het aantal wilde zwijnen in Limburg neemt in hun ogen zonder extra maatregelen anders zo snel toe dat de overlast en schade niet meer beheersbaar blijven.

BevoegdhedenIn een nota die overhandigd wordt aan gedeputeerde Hubert Mackus zullen Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL) en De Jagersvereniging aandringen op meer bevoegdheden.

Voor de presentatie van de nota willen de jagers er nog niet over in detail treden. Wel is duidelijk dat de huidige beperkte ontheffing voor de zogeheten één op één drukjacht in hun ogen te beperkt is. Bij een dergelijke beperkte vorm van drukjacht drijft slechts een persoon de dieren richting een jager.

Utopie"Het is een utopie om te denken dat dit werkt”, gaf Hubert Stassen van de SSWL onlangs aan tijdens een bijeenkomst over de jacht op wilde zwijnen.

Verder mogen jagers op dit moment niet op zondagmiddag op zwijnen schieten. Dat ervaren zij als een te grote beperking, omdat bijvoorbeeld de oogst op mais ook op zondag doorgaat. Juist dan, als de dekking voor de zwijnen die zich in de mais schuilhouden wegvalt, liggen er kansen om er te schieten.

BeheersbaarStassen wijst erop dat de provincie van de jagers in Limburg verwacht dat ze zich extra inspannen om de schade die wilde zwijnen veroorzaken, beheersbaar te houden. Daar hoort dan in zijn ogen ook een adequate gereedschapskist bij. Verder achten de jagers ook een goede samenwerking met boeren en natuurbeschermingsorganisaties van groot belang.

VijandenAfgelopen jaar werden ongeveer 900 zwijnen geschoten in Limburg. Stassen verwacht dat dat aantal dit jaar uit gaat komen op 1200 dieren.

De jagers stellen echter vast dat ondanks dat ze elk jaar meer dieren weten te schieten het aantal wilde zwijnen in Limburg nog altijd toeneemt. Het ontbreken van natuurlijke vijanden in combinatie met een overvloed aan voedsel en zachte winters zorgt ervoor dat het aantal zwijnen in Limburg al jaren achter elkaar flink toeneemt. Dat zal ook kunnen leiden tot meer schade voor de landbouw, aan sportvelden en tot meer kans op aanrijdingen tussen auto’s en zwartwild, denken de jagers.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee