De huisarts en zijn privacy: het dilemma van de redactie

COLUMN - 'Maastrichtse huisarts verdacht van moord op zijn schoonmoeder', meldde De Limburger woensdag prominent.

Huub Evers

De twee journalisten die deze stukken schreven, zaten met een fors dilemma: hoe de privacy van de verdachte te beschermen?De gedragscode van deze krant zegt "dat de journalist zoveel als mogelijk en zonder afbreuk te doen aan zijn taak tot volledig informeren, de persoonlijke levenssfeer beschermt van de personen over wie hij publiceert". Maar is beschermen hier wel mogelijk? In de gesprekken op de redactie en in de adviezen van externen (onder wie deze ombudsman) kwamen drie varianten aan de orde.OnrustDe eerste mogelijkheid zou zijn te schrijven over ‘een Maastrichtse huisarts’. Daarmee bescherm je de verdachte het best, maar plaats je alle andere huisartsen van deze stad meteen in het verdachtenbankje. Bovendien zou deze aanduiding ongetwijfeld zorgen voor grote maatschappelijke onrust: het zal die van ons toch niet zijn? Menig huisarts in Maastricht zal zich genoodzaakt zien tegenover vragende patiënten te verklaren dat het in elk geval niet om hem of haar gaat.Dan maar de volledige naam noemen? Daarmee plaats je alle andere huisartsen buiten elke verdenking, maar is de kans groot dat je als krant de reputatie van de met naam en toenaam genoemde ten gronde richt terwijl het nog maar om een verdachte gaat. Een arts is immers afhankelijk van het vertrouwen dat patiënten in hem stellen. En wat doe je wanneer uiteindelijk vrijspraak volgt? Dat ook melden natuurlijk, maar dan is het onheil al geschied en gaat betrokkene door het leven als iemand die verdacht werd van moord op zijn schoonmoeder. Daardoor wordt hem onevenredig veel schade toegebracht.TussenoplossingEen tussenoplossing zou kunnen zijn het gebruik van initialen of het noemen van de voornaam voluit en de afkorting van de achternaam. Dat is de koninklijke weg, maar bescherm je iemand dan ook echt? In Maastricht werken ruim zestig huisartsen en slechts één van hen heet afgekort G.W. Bovendien is uit het gebruiken van het woordje ‘hem’ en niet ‘haar’ meteen al duidelijk, dat het om een man gaat. Zo is de identiteit van de verdachte makkelijk te achterhalen voor wie dat wil. Onduidelijk is of ook de als H. aangeduide psychiater verdacht wordt van ontoelaatbare handelingen. Er zou ook nog een vierde optie kunnen zijn, namelijk helemaal niet over deze zaak publiceren zolang het OM geen nadere toelichting geeft en dus onbekend blijft wat exact de feiten en omstandigheden zijn. Dus is niet te zeggen hoe hard de zaak is die het OM heeft. Daar staat tegenover dat het maatschappelijk belang van de kwestie en de mogelijke onrust in de stad over huisartsen zo zwaar wegen, dat de krant terecht heeft besloten nu tot publicatie over te gaan. Het is waarschijnlijk in Maastricht of in delen van de stad een publiek geheim wat er in Martha Flora gebeurde. Het voltallige personeel van het particuliere verpleeghuis is als getuige gehoord, verklaarde de directeur van deze kliniek.TerughoudendheidUiteindelijk koos de redactie dus voor publicatie op een voorzichtige en terughoudende manier. Dan is het overigens niet erg consequent om te melden dat de verdachte huisarts een praktijkruimte heeft ‘in de historische binnenstad van Maastricht’, terwijl elders in het verhaal werd opgemerkt dat de verdachte en zijn partner een woning hebben gekocht ‘in een welgestelde Maastrichtse buurtschap’. Een mannelijke huisarts G.W., die praktijk houdt in de historische binnenstad, wie bescherm je dan nog? Zie hier het dilemma. Al met al valt het te prijzen dat voor terughoudendheid werd gekozen, waarschijnlijk in het besef dat in sommige gevallen, zoals hier, de identiteit van een verdachte niet of nauwelijks te beschermen valt. Onduidelijk blijft tenslotte wat het belang is van het vermelden van de openstaande rekening bij de kliniek. Zonder onderbouwing blijft het bij de suggestie dat de arts en zijn vrouw van die dure schoonmoeder af wilden en dat dat mogelijk een motief kan zijn geweest om het leven van die schoonmoeder te beëindigen.

Reageren? Ombudsman@delimburger.nl

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee