Gemeenteraad Venlo twijfelt over windmolens

© iStock

Een raadsmeerderheid is er allerminst van overtuigd dat er negen windmolens gebouwd worden bij Boekend en Blerick. De Venlose politiek kijkt ook naar de buurgemeenten.

Harry Lücker

Ooit was de bouw van de windturbines een plan van de gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas, maar die laatste twee gemeenten willen de machines niet meer op eigen grondgebied. Dus gaat Venlo ze zelf bouwen, parallel aan het spoor bij Greenport, Zaarderheiken en Trade Port Noord. Maar inwoners van Boekend en Blerick protesteren fel tegen het plan. De actievoerders zijn niet tegen de komst van de turbines, maar wel tegen het plaatsen van vijf molens buiten het eerder aangewezen zoekgebied van de provincie. Daardoor komen die vijf turbines binnen één kilometer van de eerste huizen te liggen. Daarbij wordt gewezen op rapporten waaruit blijkt dat het geluid dat windturbines produceren, schadelijk is voor de gezondheid.

SchadelijkMet name dat gezondheidsaspect ligt bij een raadsmeerderheid gevoelig. Met uitzondering van GroenLinks geven alle partijen aan sterk te twijfelen aan het plan. "Wat ons betreft gaan die windmolens er komen. Er is niet één onderzoek dat keihard aantoont dat windmolens schadelijk zijn voor de volksgezondheid", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Ineke Hendrickx. "We hebben daarnaast doelstellingen als het gaat om duurzame energie waar tot nu toe te weinig aan is gedaan."

De partij lijkt daarin alleen te staan, de raadsmeerderheid twijfelt aan de bouw van de vijf turbines buiten het zoekgebied en hekelt de opstelling van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Een raadsmeerderheid vindt het niet juist dat het eerder gezamenlijke plan van de drie gemeenten om te komen tot het windenergiepark nu onder de streep betekent dat alle windturbines op Venlose bodem worden gebouwd. De partijen vinden dat de provincie als de regie moet nemen en een betere spreiding van de turbines moet afdwingen.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee