Dag 2: Waarom doen ze het?

Print
Het wordt steeds moeilijker om Limburgers te porren voor de lokale politiek. Dat schreef De Limburger eind januari na een rondgang langs politieke partijen in de provincie.

Het raadswerk wordt ingewikkelder en kost veel tijd. Ruzies en affaires zijn ook al geen goede reclame, om over het afbreukrisico nog maar te zwijgen. "Inwoners maken zich er niet populair mee als ze de politiek in gaan”, vertelde voorzitter Harold Schroeder van het Limburgse CDA.

Geringe animo
Zorgen over die geringere animo zijn er al langer. Ook aan de vooravond van eerdere verkiezingen klonken soortgelijke geluiden. Later in het project Wat beweegt Limburg gaan we nog onderzoeken hoe gegrond de zorgen zijn. Vandaag concentreren we ons niet op de vraag waarom mensen niet in de gemeenteraad willen, maar juist waarom ze dat wél ambiëren.

Belevingsonderzoek 
Op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een belevingsonderzoek te vinden. In 2015 gehouden onder decentrale volksvertegenwoordigers. Of in eenvoudigere woorden: raads-, Statenleden en waterschapsbestuurders. Het gaat om een zogeheten belevingsonderzoek, waarin vooral op een rijtje wordt gezet hoe die decentrale volksvertegenwoordigers het zelf zien. Ze willen vooral een bijdrage leveren aan de samenleving en inwoners vertegenwoordigen.  Als er al iets van eigenbelang is, zit ‘m dat in zelfontwikkeling en de opbouw van een netwerk.

Drijfveren 
Om de weliswaar niet wetenschappelijk verantwoorde, maar wel interessante proef op de som te nemen, belden we verspreid over de provincie tien willekeurige raadsleden. Bekijk voor hun motieven het filmpje bij dit artikel. Samenvattend luidt ook hier de conclusie dat hun drijfveren ook grotendeels op het ideële vlak liggen. Iets betekenen voor de maatschappij, een stem zijn voor de bevolking en zelfs de wereld een klein beetje beter maken.

Dag 3
Voor dag 3 gaan we de straat op om te kijken welke motieven volgens ‘de Limburgse burger’ achter een plek op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen schuil gaan. 

Terug naar Wat beweegt Limburg