Gesteggel over invoering milieuzone in Maastrichtse binnenstad

Print
Gesteggel over invoering milieuzone in Maastrichtse binnenstad

Auto met Duitse milieusticker in Maastrichtse binnenstad. Afbeelding: De Limburger/Ermindo Armino

Inwoners van de Maastrichtse binnenstad staan lijnrecht tegenover de ondernemers in het centrum als het gaat over invoering van een milieuzone in het totale stadshart.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een laatste inspraakavond vooraleer de gemeenteraad zich volgende week voor het eerst zal buigen over het collegevoorstel dat een einde moet maken aan zwaar vervuilende auto’s en vrachtauto’s in de binnenstad van Maastricht.

Twee opties
In feite liggen er twee opties voor: óf de milieuzonering met cameratoezicht in de Statensingel wordt verder over het stadscentrum uitgerold, óf er wordt gekozen voor de invoering van het Duitse vignetsysteem, waarvan overigens nog niet duidelijk is of dat juridisch haalbaar is. Maar een derde mogelijkheid is er eigenlijk ook nog: er gebeurt verder helemaal niks meer als het gaat om milieuzonering.

Laadpalen
Die laatste variant heeft de absolute voorkeur van de ondernemers in de binnenstad. Volgens woordvoerder Paul ten Haaf van het Centrummanagement gaat invoering van verdere maatregelen ten koste van de gastvrijheid van Maastricht, en zullen derhalve vooral veel dagjesmensen uit België de stad de rug toekeren, met alle economische gevolgen van dien.

Ten Haaf wees er daarnaast op dat de auto-industrie in 2025 zo ver zal zijn dat elektrisch rijden de norm is geworden. Om die reden acht hij het zeer onwenselijk om nu miljoenen te investeren in verdere milieuzonering, of dat nu in de vorm van cameratoezicht of van een milieuvignet is. Volgens de woordvoerder van de ondernemers kan dat geld veel beter worden gestoken in de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s, verdeeld over de hele stad.

Gezondheid
In bij tijd en wijle heftige betogen spraken woordvoerders van de buurtnetwerken uit de binnenstad hun afschuw uit over het standpunt van de ondernemers. De buurten wezen nadrukkelijk en bij herhaling op de gezondheid van de inwoners van het centrum, maar ook op die van mensen die in de binnenstad werken en op die van bezoekers van de stad Maastricht.

Praat ook mee over dit onderwerp

Geef ook jouw mening over dit onderwerpen stuur een mail naar de krant

> Neem een kijkje