Dag 4: Doen raadsleden het wel of niet voor het geld?

© Istock

Gemeenteraadsleden doen het voor het geld, zo opperde een van de burgers die we op straat interviewden. Die opmerking vraagt om nader onderzoek. Hoe hoog is de vergoeding die ze van de gemeente krijgen? En hoeveel uur moet een raadslid daarvoor werken?

Hans Goossen

Simpele vragen, de antwoorden zijn minder simpel. Niet elk raadslid verdient immers hetzelfde. En ze draaien ook niet allemaal evenveel uren. Bovendien zegt het aantal gewerkte uren ook niet alles. Een door de wol geverfde volksvertegenwoordiger leest bijvoorbeeld zijn of haar zoveelste begrotingsstukken waarschijnlijk een stuk sneller dan een politiek groentje. En waar een vertegenwoordiger van een fractie slechts in één raadscommissie zit, zal de eenpitter er misschien wel drie bezoeken. Idem wat betreft portefeuilles: met meerdere zetels in de raad is het gemakkelijker onderwerpen te delen dan in je eentje.OnderzoekenUit allerlei onderzoeken blijkt dat raadsleden vinden dat ze door hun werkzaamheden niet meer toe komen aan intensief contact met hun achterban. Om enigszins een beeld te krijgen van de 'werkdag' van een raadslid zullen we later in het project in zijn of haar agenda duiken. Misschien is het ook wel aardig om eens een dag mee te lopen. We gaan er achteraan!

Maar nu de raadswedde, zoals het inkomen van onze lokale politici zo mooi heet. Die is afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. In een dorp van nog geen 8.000 inwoners vangt een raadslid een bedrag van net geen 251 euro per maand, in een gemeente tussen de 100.001 en 150.000 inwoners is dat 1658 euro. En 52 cent niet te vergeten. Bruto.

Vaste onkostenvergoedingDaarnaast krijgen raadsleden nog een vaste onkostenvergoeding per maand, voor gemeenten tussen de 150.001-375.000 inwoners is dat iets meer dan 183 euro, daaronder ruim 12 euro minder.

Hoeveel uren raadswerk staan daar nu tegenover? Die vraag is alleen met een gemiddelde te beantwoorden. Met alle beperkingen vandien. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek van 2017 blijkt bijvoorbeeld dat een zetel in het stadhuis van grotere steden meer uren vergt dan in kleinere gemeenten. Gemiddeld besteedt een raadslid in Nederland 16 uur per week aan die functie. Dat komt - eveneens gemiddeld - neer op een uurloon van 14,35 euro.Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de raadsleden een hogere vergoeding op z'n plaats vindt. Alvorens de 'klagers' tot geldwolf te bestempelen: het betreft hier vooral volksvertegenwoordigers die een bovengemiddeld aantal uren draaien.

Ook zijn vanuit belangenvereniging Raadsleden.nu regelmatig klachten te horen over het verschil tussen kleine en grotere gemeenten. In de grote steden krijgt een raadslid tien keer zo veel wedde als in de kleinste gemeenten van het land. Daar staan ongetwijfeld meer uren tegenover, maar de vraag is of het aantal gewerkte uren in de grote stad ook tien keer zo veel is.

Terug naar Wat beweegt Limburg