Nieuwe berekening nodig voor A2 met zes rijstroken

Print
Nieuwe berekening nodig voor A2 met zes rijstroken

Afbeelding: Annemiek Mommers

Het duurt nog zo’n zeven jaar eer de A2 met zes rijstroken opengaat. Mits de planning overeind blijft. Nu blijkt het nodig opnieuw effecten te berekenen. Oponthoud voorziet Rijkswaterstaat niet.

De effecten van het verbreden van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide worden opnieuw in kaart gebracht. Daar heeft het Directoraat-generaal Bereikbaarheid toe besloten, zodat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu een zorgvuldig besluit kan nemen.

Herberekening
Het gaat om een herberekening met de recentste verkeersmodellen. Van Nieuwenhuizen zou volgens de laatste planning medio augustus beslissen over het Tracébesluit, gevolgd door een eventuele beroepsprocedure. De aanleg zou daarna plaatsvinden tussen 2022 en 2025.

Het andermaal nauwkeurig in kaart brengen van effecten als geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen betekent dat een stap in de meerjarige procedure opnieuw gedaan moet worden. Nog onduidelijk is wat dit voor de planning voor het Tracébesluit betekent.

Stuurgroep 
Een voor komende week geagendeerd overleg van de stuurgroep, met bestuurders van provincie en gemeenten, is uitgesteld tot begin juli. Rijkswaterstaat heeft de leden van de stuurgroep verzekerd dat de nieuwe stap geen gevolgen heeft voor de wegverbreding vanaf 2022 en evenmin voor de in december 2017 gemaakte afspraken.

Zo besloten de provincie Limburg en het Rijk gereserveerde budgetten twee jaar eerder vrij te maken om de voortgang te bevorderen, onder meer de aankoop van benodigde percelen grond. Komende maand vindt wel ambtelijk overleg plaat , waarin de situatie uitgebreid aan de orde komt.

Het Ontwerp-Tracébesluit (OT) en de bijbehorende Milieueffectenrapportage (MER) lagen vorig jaar ter inzage, waarna diverse partijen in totaal 73 zienswijzen indienden. De belangrijkste punten van zorg en kritiek waren geluidhinder, uitstoot en inpassing van de bredere snelweg in de omgeving. Of de herberekening van effecten gevolgen heeft voor de inspraak, is onduidelijk.

Doorgaan 
Het aantrekken van de economie en daardoor toename van het vrachtverkeer zou nopen tot nieuwe berekeningen. Rijkswaterstaat wil er verder niet op ingaan. Een woordvoerder verzekert wel dat de dienst met de provincie op volle kracht doorgaat met de voorbereidingen.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Onlangs heeft De Limburger een Tegel gewonnen. De Tegels zijn de belangrijkste journalistieke jaarprijzen van ons land. Verslaggevers Sjors van Beek en Rik van Hulst werden met het dossier 'politieaffaire Horst' tot winnaar uitgeroepen in de categorie Regionaal/Lokaal.

De Limburger is de enige regionale krant in ons land met een eigen onderzoeksredactie. Een team dat in onze provincie zaken tot op de bodem uitzoekt en misstanden aan het licht brengt. Zonder abonnees hadden we dit succes nooit kunnen bereiken.

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week.

Bekijk de actie-abonnementen