Leudal vreest natte voeten bij dijkverlaging

Print
Leudal vreest natte voeten bij dijkverlaging

Afbeelding: Istock

Haelen - Heeft de verlaging van de dijk langs het Lateraalkanaal vanaf de sluis in Heel tot de Noorderplas in Roermond een negatief effect op de waterstand in de Maas in Leudal?

Een aantal inwoners van die gemeente die nabij de rivier of retentiebekkens wonen, vreest dat de kans op ‘natte voeten’ bij hoogwater voor hen dan toeneemt.

Funplas
Roermond, Rijkswaterstaat en provincie onderzoeken de dijkverlaging momenteel. Aanleiding zijn de ontwikkelingen rond de Noorderplas, die eigenaar Perry Houkes wil transformeren in een ‘funplas’ met (water)recreatie. Door de verlaging kan het water bij hoge standen sneller weg via het Lateraalkanaal.. De maatregel zou een waterverlagend effect hebben op een groot deel van het Roermondse plassengebied waardoor ook elders recreatieplannen vlot getrokken kunnen worden.

Een aantal inwoners van Leudal reageerde verontrust op een artikel hierover in De Limburger. De partij Ronduit Open heeft inmiddels vragen aan het college van B en W gesteld. Ze wijst op alle maatregelen die nu al op diverse plaatsen in de gemeente worden getroffen in het kader van hoogwaterbescherming. Zoals in Buggenum waar mogelijk een hoge dijk dwars door een natuurgebiedje komt.

Maatregelen
"Leudal mag niet met nog meer maatregelen opgescheept worden alleen omdat ze in Roermond de waterrecreatie willen stimuleren", aldus raadslid Thieu Wagemans van de coalitiepartij. Ronduit Open wil in de raadsvergadering in maart een motie indienen die het college opdraagt de Roermondse plannen en de effecten daarvan voor te leggen aan de raad alsvorens besluiten te nemen.

Volgens het waterschap staan de huidige dijkplannen in Buggenum los van het Roermondse initiatief. Rijkswaterstaat en Roermond willen niet op de dijkverlaging ingaan zolang het onderzoek loopt. Ze verzekeren alleen dat er geen negatieve effecten voor Leudal zijn.  En anders moeten die opgelost worden, aldus een woordvoerder van Leudal.  Voor meer kans op natte voeten hoeven de inwoners volgens hem niet te vrezen

Het is niet de eerste keer dat een dijkverlaging langs het Lateraalkanaal ter sprake komt. De toenmalige gemeenten Horn en Haelen verzetten zich destijds juist tegen zo’n ingreep vanwege nadelige gevolgen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →