Dag 8: Grote opkomst, maar het was verplicht

Print
Laat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen doorgaans te wensen over, de aula van het Broekhincollege in Roermond zit deze maandagmiddag tot twee keer toe vol.

Voor een debat tussen lokale politici. Over coffeeshops in de binnenstad, duurzaamheid, jeugdzorg en experimenten met het basisinkomen.

Je zou bijna denken dat al die onderzoeken over het gebrek aan politieke interesse bij jongeren (63 % kan het weinig tot niets schelen) op drijfzand zijn gebaseerd. Bijna, want navraag leert dat de opkomst niet geheel en al vrijwillig was. Of het bijwonen van het debat de belangstelling voor de gemeentepolitiek heeft vergroot, zal de tijd leren. 

Bij de les
De vierdeklassers (vmbo, havo en vwo), zelf nog niet toe aan de stemgerechtigde leeftijd, blijven overigens wonderwel bij de les. Zelfs als de stellingen af en toe aan de abstracte kant zijn. Of als de acht heren en twee dames achter de microfoons – zowel gelouterde raadsleden als soms wat nerveuze groentjes – lijken te vergeten dat het publiek uit middelbare scholieren bestaat. Bij wie woorden als ‘participatie’  en ‘budgettair kader’ er doorgaans niet ingaan als Gods woord in een ouderling.

Lagerhuis
Niet alleen de kandidaats-raadsleden mochten hun woordje doen, ook de leden van de debatingclub van het Broekhin. Die draaiden warm voor het debat van donderdag 1 maart in het provinciehuis. Daar vindt de Limburgse voorronde van het tv-programma Op weg naar het Lagerhuis plaats. Sommige leerlingen slagen er al prima in te klinken als de politici in de aula. Al is de vraag ook gerechtvaardigd of we niet juist een ander soort politicus nodig hebben om het vertrouwen van de burger weer te laten groeien. 

Terug naar Wat beweegt Limburg