Brandweerflat in Maastricht tegen de vlakte

Brandweerflat in de Capucijnenstraat gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.© Johannes Timmermans

De kogel is door de kerk. De brandweerflat in de Maastrichtse Capucijnenstraat verdwijnt. Ze maakt plaats voor een nieuw complex met appartementen in de categorie sociale huur.

John Hoofs

Blijft ze staan of niet? Dat was vele jaren de vraag als de oude brandweerflat in Maastricht ter sprake kwam. Ze geldt als een voetnoot in de historie van de stad. In het gebouw met twintig woningen woonden ooit brandweermannen en hun gezinnen, pal naast de kazerne in de Capucijnenstraat. Bij calamiteiten konden ze binnen enkele minuten in vol ornaat uitrukken.

Nieuwe invullingDe kazerne kreeg een nieuwe invulling, de toekomst van de sterk gedateerde flat bleef lang ongewis. Maasvallei trok de boel vlot door twee appartementencomplexen voor mensen met een smalle beurs te bouwen in de omgeving van het Lindenkruis. Daar komt nu een derde bij op de plek van de brandweerflat, want die wordt de komende maanden gesloopt. Maasvallei bouwt op de hoek Capucijnenstraat/Lindenkruis een nieuw complex met twintig kleine appartementen: 13 met een maandhuur van 595 euro, 7 die 710 euro gaan kosten.

AsbestsaneringDe appartementen in de flat zijn leeg, waardoor op korte termijn gestart kan worden met asbestsanering, gevolgd door afbraak. Maasvallei wil in juni starten met de nieuwbouw, meldt Camiel Kruchten van de corporatie. De bedoeling is dat Woongroep Maastricht, opgericht in 2008, een plek krijgt in het nieuwe complex.