Vakbonden: ‘Overheid verdraait de misdaadcijfers’

Print
Vakbonden: ‘Overheid verdraait de misdaadcijfers’

Afbeelding: iStock

De misdaadcijfers zijn hoger dan ons voorgespiegeld wordt. Die gaan alleen over daadwerkelijke aangiften. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen.

Vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen stellen dat dinsdag in een petitie aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen ‘naar de onbetrouwbare cijfers’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt volgens de bonden namelijk te weinig agenten, gevangenispersoneel en rechters aan door te rekenen met die te rooskleurige misdaadcijfers.

Geen aangifte
Vorige week nog kwamen er rapporten van politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarin een afname van bijna alle vormen van criminaliteit werd gemeld. Daarin wordt echter alleen gekeken naar geregistreerde misdaad, niet naar de gevallen van criminaliteit waarin bijvoorbeeld geen aangifte wordt gedaan. "De echte criminaliteit ligt hoger en wij denken dat de aangiftebereidheid laag is geworden, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken ook echt worden opgepakt. Daarvoor zijn te weinig mensen vanwege alle bezuinigingen op de strafrechtketen", zegt Yntse Koenen, bestuurder van FNV.

WODC
De vakbonden en ondernemingsraden stellen dat 3,5 miljoen delicten op die manier onder de radar blijven en leidt zo’n 82 procent van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging. Bovendien worden vervolgens te krappe bezettingen afgesproken bij politie en justitie, waarschuwen de partijen. Zij zeggen de cijfers toch al met argusogen te bekijken, vanwege het schandaal bij het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie. Dat is in opspraak omdat uitkomsten van studies werden gemanipuleerd zodat het toenmalig Justitieminister Ivo Opstelten beter zou uitkomen.

Koenen: "Door rapporten van onder andere het WODC wordt er financieel geknepen op de hele veiligheidsketen. Zolang over die rapporten twijfels zijn, kunnen we niet op deze cijfers bouwen. En te lage cijfers leiden tot het onterecht sluiten van locaties, het verdwijnen van banen in de toekomst en een onveiligere samenleving."