Nieuwe grondruil van natuurgebied op komst

Print
Nieuwe grondruil van natuurgebied op komst

Afbeelding: MGL

Natuurorganisaties in Limburg willen dit jaar nog een omvangrijke grondruil afronden.

Het gaat om ongeveer 350 hectare aan natuurgebied dat in andere handen komt. De grondruil komt bovenop een ruil van 564 hectare die onlangs werd afgerond.

Versnippering
De grondruil is ingezet om versnippering tegen te gaan en robuustere, aaneengesloten natuurgebieden te krijgen. Dit komt de kwaliteit van de natuur ten goede en maakt een efficiënter beheer mogelijk. Omdat het om zo’n omvangrijk project gaat, is besloten de grondruil in twee fases uit te voeren. De eerste tranche is in januari bij de notaris gepasseerd, het tweede deel wordt nu voorbereid.

Nieuwe natuur
Het gaat om een grondruil tussen Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. In de eerste fase heeft ook de stichting Ark een flinke hoeveelheid natuurgebied ingebracht. Ark heeft de gronden bewust afgestaan. De stichting is sterk in het creëren van nieuwe natuur; beheer van terreinen op de lange termijn is niet hun beleid. Onder de streep houdt ook Staatsbosbeheer bewust minder terrein over.

Hele provincie
De grondruil omvat gebieden in de hele provincie. De deal heeft meer dan twee jaar van voorbereiding gevergd. Zo moeten alle percelen (bijna duizend) kadastraal in kaart worden gebracht. Omdat Staatsbosbeheer gebonden is aan de regels van het rijksvastgoedbedrijf, moeten alle percelen ook worden getaxeerd en onderzocht op bodemverontreiniging.

Volgens voormalig gebiedsmanager van Natuurmonumenten Harry Suilen, die het project coördineert, kan de natuur nu beter worden beheerd. "Er waren wel afspraken tussen boswachters onderling, maar nu is het gewoon veel beter geregeld. Wat wandelaars er van merken? Weinig. Minder bordjes."

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →