Dag 18: Verrassende voldoende voor Limburgse raden

Print
Niet goed, niet slecht. Zo oordeelt bijna 40 procent van de Limburgers over hun gemeenteraad, zo blijkt uit een recente enquête van De Limburger. 28 Procent is zelfs goed te spreken over zijn raad.

Vraag is wel hoeveel waarde we aan dat rapportcijfer mogen hechten. De door bureau Flycatcher uitgevoerde enquête voldoet zeer zeker aan de geldende representativiteitscriteria. Maar de score is hoog, als je het afzet tegen het op tal van fronten vastgestelde haperende vertrouwen van de burger in de lokale politiek.  De tevredenheid van de ondervraagden strookt ook niet met eerdere wetenschappelijke bevindingen.

Te veel ruzies
Arno Korsten, honorair hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit Maastricht, houdt zich al vele jaren bezig met onderzoeken naar het functioneren van de lokale democratie. In zijn analyses scoren gemeenteraden doorgaans onvoldoendes. In het eind vorig jaar verschenen artikel ‘Gemeentebesturen en locale democratieën’ vatten hij en coauteur Klaas Abma hun bevindingen nog eens samen. In de ogen van de burgers is de dienstverlening van gemeenten in orde. Het algemene beeld van het gemeentebestuur als geheel is ‘voldoende’, maar ook niet meer dan dat.

Hakken over sloot
Colleges van burgemeester en wethouders gaan met de hakken over de sloot over, om het in onderwijstermen te stellen. Gemeenteraden kregen daarentegen van de burger een onvoldoende, aldus Korsten en Abma. Ze voeren diverse redenen aan: zo zijn gemeenteraden sterk in zichzelf gekeerd, is er te veel geruzie en laten de omgangsvormen in nogal wat gemeenten te wensen over.  Korsten en Abma onderzochten ook de situatie in een aantal gemeenten die als ‘moeilijk’ te boek staan. In Limburg was dat onder meer Stein. In die probleemgemeenten sneuvelen regelmatig bestuurders, er is sprake van rauwe omgangsvormen en een verziekte bestuurscultuur. Ruimte voor tegenspraak is er nauwelijks.

IJsberg
De onderzochte ‘moeilijke’ gemeenten vormen volgens Korsten en Abma het welbekende topje van de ijsberg. Er is volgens hen dan ook het nodige werk aan de winkel om het vertrouwen van de burger in het lokale bestuur terug te winnen. Korsten denkt dat het zou kunnen helpen als gemeenteraden zich regelmatig een spiegel voorhouden. Hij heeft hiervoor een instrument ontwikkeld waarbij gemeenteraden zichzelf de maat kunnen nemen aan de hand van een honderdtal criteria, waaraan een goede raad zou moeten voldoen. Waarbij niet wordt verwacht dat gemeenteraden het ook daadwerkelijk zal lukken om op alle punten goed te scoren. Excellente gemeentebesturen bestaan immers niet, stellen Korsten en Abma.

 

Terug naar Wat beweegt Limburg