LVO Maastricht wacht ‘forse sanering’

Print
LVO Maastricht wacht ‘forse sanering’

Het gebouw van het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg in Maastricht. Afbeelding: Harry Heuts

Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) Maastricht wacht een ‘forse sanering’. Dat zegt directeur Guido Beckers.

Geruchten dat het leerkrachtenkorps van bijvoorbeeld het vmbo wordt gehalveerd, kan hij niet bevestigen, "maar het is een feit dat wij als gevolg van de krimp te veel personeel in dienst hebben. We zitten nu nog midden in de formatieplanning voor volgend jaar. Dat geldt LVO-breed. Er is niet meer voor iedereen met een vast contract werk binnen LVO. Er worden mensen op termijn boventallig verklaard. Samen met hen gaan we op zoek naar een andere geschikte werkplek."

Vast contract
Volgens Beckers worden leraren met een vast contract in elk geval nooit ontslagen. Wel kan het zijn dat sommigen op een LVO-school elders in de provincie te werk worden gesteld, zegt hij.

LVO is in gesprek met oudere leerkrachten om een regeling te treffen. "Een aantal collega’s gaat weg; anderen gaan minder werken, zodat jongere werknemers aan de slag kunnen blijven", aldus Beckers. "Maar helaas beschikken wij niet over zakken met geld zoals het bedrijfsleven. We proberen regelingen op maat te treffen."

Aanmeldingen
Feit is volgens Beckers dat het aantal leerlingen stevig terugloopt, al heeft hij momenteel nog geen zicht op het aantal aanmeldingen voor komend schooljaar. "Maar bij de bovenbouw stromen grotere groepen leerlingen uit, terwijl er bij de onderbouw kleinere groepen leerlingen bijkomen. Zo worden we in feite dubbel getroffen."

Hij vreest dat vooral het vmvbo weer aan het kortste eind trekt. Hij beseft dat ouders met hun kinderen uitwijken naar België en het Heuvelland. "Het vmbo heeft landelijk een imagoprobleem, maar in Maastricht is dat probleem nog veel groter. Er zijn drie vmbo-scholen op één plek bij elkaar gezet aan de ­Bemelerweg/Bemelergrubbe; de gebouwen daar zijn ook niet echt aantrekkelijk."