Limburg mist miljoenen aan onderwijsgeld

Print
Limburg mist miljoenen aan onderwijsgeld

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

De subsidieregeling voor kinderen met een achterstand is ongunstig voor Limburg. Dat moet anders, zeggen onderzoekers van de Universiteit Maastricht.

Limburgse basisscholen lopen miljoenen mis voor kinderen met een achterstand. Dit komt door een gebrekkige administratie van scholen én door de landelijke regeling die voor Limburg negatief uitpakt.

Dit blijkt uit een studie van hoogleraar arbeidseconomie Lex Borghans en de onderzoekers onderwijseconomie Ron Diris en Trudie Schils van de Universiteit Maastricht. De onderzoekers analyseerden de bestaande regeling voor onderwijsachterstanden en vergeleken die met gegevens van het CBS en de gegevens die basisscholen zelf bij het ministerie aanleveren.

Fors meer geld
Daaruit blijkt dat door allerlei keuzes die in de landelijke regeling zijn gemaakt, vooral scholen in Amsterdam en Rotterdam fors meer geld krijgen, in vergelijking met scholen buiten de Randstad. Limburg heeft zo’n 13 procent ‘achterstandsleerlingen’ - kinderen van zeer laag opgeleide ouders, die bijvoorbeeld alleen lagere school hebben - en krijgt zo’n 17 miljoen euro voor hulp. Limburgse scholen zouden, bij een goede opgave en registratie van deze groep leerlingen, zo’n drie miljoen euro méér kunnen krijgen, schatten de onderzoekers.

Zorgen
Limburgse schoolbesturen, kennisinstituten en de provincie, die samenwerken in de Educatieve Agenda Limburg, hebben hun zorgen en ideeën over de verdeling van de achterstandsgelden neergelegd bij de Tweede Kamerfracties, die donderdag over een nieuwe financiering van onderwijsachterstanden praten.

De onderzoekers vinden het vooral belangrijk dat de extra bedragen in Nederland gelijkmatiger verdeeld worden én over een grotere groep kinderen. Wanneer deze achterstandsgelden beschikbaar komen voor alle leerlingen met laag opgeleide ouders, zou dit Limburg nog eens twee miljoen euro kunnen opleveren.

Niet gelijk verdeeld
"Wij zien in onze analyse dat een veel grotere groep kinderen behoefte heeft aan extra financiering. Want ook leerlingen met een vader of moeder met een diploma op MBO-1- of MBO-2-niveau, hebben eigenlijk extra ondersteuning nodig. De toetsresultaten van deze groep leerlingen zijn namelijk ongeveer even laag als van de groep die wel extra geld krijgt. Het geld wordt dus niet gelijk verdeeld", zegt Ron Diris.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen