Dag 25: 'Als mensen hun gelijk niet krijgen, heb je het even verbruid'

Print
Er wordt veel gepraat over een gebrek aan vertrouwen van de kiezer in raadsleden. Maar onze lokale volksvertegenwoordigers ervaren dat toch anders.

Misschien is het wel veelzeggend voor de 'kloof' tussen kiezer en gekozene. Onze gesprekspartners tijdens de straatinterviews die we voor Wat beweegt Limburg hielden, liepen op z'n zachtst gezegd niet over van vertrouwen in lokale politici. Die laatsten voelen daar 'persoonlijk' weinig van, zo blijkt uit gesprekjes met een viertal kandidaat-raadsleden. 

Koppeling
Jim Janssen, oud-wethouder en lijsttrekker van de Senioren Partji Maastricht denkt dat sprake is van "een selffullfilling prophecy", zoals dat op z'n Engels heet.  "Als je maar vaak genoeg praat over een gebrek aan vertrouwen, is het er ook." Een haperend vertrouwen in hem persoonlijk heeft hij nooit als zodanig ervaren. "Wel zie je dat als mensen hun gelijk niet krijgen, dat vaak wordt gekoppeld aan vertrouwen. Dan heb je het even verbruid en wordt daar de kwalificatie aangegeven dat de politiek niet betrouwbaar is."

Nee verkopen
Ook Ralph Diederen, Ria Teluij en Mark Hayen (respectievelijk raadsleden in Beek, Leudal en Sittard) ervaren geen gebrek aan vertrouwen in hen persoonlijk. Diederen en Teluij benadrukken dat raadsleden het natuurlijk niet iedere kiezer naar de zin kunnen maken. "Het is een illusie dat er voor elk besluit een groot draagvlak is", meent CDA'er Diederen. "Maar de burger snapt best dat we steeds een afweging van belangen moeten maken."

Moeilijk meetbaar
Je moet ook vaak nee verkopen, beaamt Teluij van Samen Verder Leudal. "Dan moet je uitleggen waarom. Dat doe ik ook", aldus het raadslid dat zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan het vertrouwen van haar achterban. SP'er Hayen zegt dat vertrouwen een moeilijk meetbaar begrip is. "Volgens mij gaat het vaak niet om de raadsleden persoonlijk, maar om het systeem."

Terug naar Wat beweegt Limburg