Minister wil meer macht voor gouverneur bij raadscrisis

Print
Minister wil meer macht voor gouverneur bij raadscrisis

Minister Ollongren. Afbeelding: ANP

De commissaris van de koning moet als ‘crisismanager’ aan de slag in moeilijke gemeenten. Dat opvallende voorstel heeft minister Ollongren voorgelegd aan het kabinet.

Met een breed pakket aan maatregelen wil minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken integriteitsproblemen in gemeenten te lijf gaan. Zij heeft bij het kabinet ook een plan ingediend om er langdurige bestuurlijke problemen uit de wereld te helpen.

Meer mogelijkheden
Wat dat laatste betreft gaat de minister een wetsvoorstel voorbereiden dat de commissaris van de koning (cdk) meer mogelijkheden geeft in te grijpen. Hij kan dan in door conflicten geplaagde gemeenten als toezichthouder stukken inzien, maar ook vergaderingen van het college en de gemeenteraad kunnen bijwonen. Dat kan positief uitwerken op de beraadslagingen, denkt Ollongren.

Rugdekking
De minister wil ook de burgemeester meer rugdekking geven bij integriteitskwesties. Die mist nu vaak de macht om op te treden als er problemen zijn. Ollongren overweegt de instelling van een ‘gezaghebbende integriteitscommissie op bovenlokaal niveau’ die zwaarwegende uitspraken doet in moeilijke kwesties.

Zoals bij een wethouders-benoeming waarbij integriteitsrisico’s spelen rond een kandidaat. Als in zo’n geval de raad een benoeming toch doorzet, ziet Ollongen als ‘sluitstuk’ een rol voor de minister van Binnenlandse Zaken of de cdk. Die kunnen zo nodig ingrijpen.

Integriteitsaffaires
De minister wil overal in Nederland risicoanalyses laten uitvoeren bij benoemingen zoals dat in Limburg nu al gebeurt. Daar wordt een ‘basistoets integriteit’ voor ontwikkeld. Kandidaat-wethouders moeten verder een verklaring omtrent het gedrag gaan overleggen.

De integriteitsaffaires in Roermond en Brunssum hebben mede ten grondslag gelegen aan de plannen van Ollongren. Zij komt daarmee tegemoet aan oproepen van gouverneur Bovens en de burgemeesters Leers en Winants (Brunssum) en Donders (Roermond).

Ollongren gaat verder nog bekijken of het mogelijk is de mogelijkheden te verruimen voor ontzetting uit het kiesrecht of iemand te verbieden een bestuurlijk ambt te bekleden.