Geen tunnel of rotonde, maar afrit Napoleonsbaan

Print
Geen tunnel of rotonde, maar afrit Napoleonsbaan

De Napoleonsbaan in Baarlo Afbeelding: Google Street View

Baarlo / Bong - Bij de kruising met De Voort in Baarlo komen een afrit van de Napoleonsbaan en een veilige oversteek voor fietsers.

De aanpassingen worden meegenomen in de voorgenomen reconstructie van de provinciale weg. Piet van der Haas, die het woord voert voor de dorpsraad van Baarlo, is blij dat er eindelijk maatregelen worden getroffen. Er wordt immers al zo’n twintig jaar gesproken over ontsluiting van de nieuwbouwwijk Kuukven en een veilige oversteek van de Napoleonsbaan Zuid.

Tunnel
De voormalige gemeente Maasbree hoopte destijds op een tunnel onder de Napoleonsbaan door. Het plan werd afgeblazen omdat de kosten veel te hoog waren: 4,5 miljoen euro. Optie 2 was een rotonde. Gewacht moest worden op de aanleg van de A73, waardoor het verkeer op de provinciale weg fors minder zou worden. Vier jaar geleden kwam de derde variant op de proppen: een afrit van de Napoleonsbaan.

Veiliger
Deze optie wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Het werk haakt aan op de reconstructie van de Napoleonsbaan door de provincie, die eind dit jaar van start gaat. De weg is verouderd. Het asfalt wordt vervangen en de weg deels verlaagd. Het fietspad wordt op plekken verbreed en de oversteken worden veiliger. Het gaat om de Napoleonsbaan tussen Chateau de Raaij en garage Peeten.

Op verzoek van de gemeente Peel en Maas wordt ter hoogte van autosloperij Nass een afrit gemaakt voor links afslaand verkeer vanaf Kessel. Bezoekers van het kasteel en bewoners van de wijk Kuukven hoeven daardoor voortaan niet meer via de drukke weg Bong rijden. Tegelijkertijd wordt de fietsoversteek bij de kruising met De Voort veiliger voor fietsers en voetgangers door een middenberm tussen de twee rijstroken te creëren, waar ze kunnen wachten. Onderzocht wordt of een veilig fietspad kan worden aangelegd van de weg Kuukven naar het sportpark van VV Baarlo, en mogelijk zelfs tot aan de weg De Meeren.