Verlaging dam Lateraalkanaal kost vier miljoen euro

Print
Verlaging dam Lateraalkanaal kost vier miljoen euro

Afbeelding: Google Streetview

Heel - De verlaging van de dam langs het Lateraalkanaal en de aanleg van een fietspad over de dam van Roermond naar Heel kost vier miljoen euro.

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Kragten in opdracht van Roermond, Rijkswaterstaat en provincie. Dankzij een verlaging van de dam vanaf de sluis in Heel tot de Noorderplas in Roermond kan een aantal recreatieplannen in het Roermondse plassengebied vlot getrokken worden.

Door de verlaging stroomt het Maaswater bij hoge standen in het Lateraalkanaal. Dat zorgt voor een daling van de Maas tot 20 centimeter bij Herten (Oolderplas).

Zicht
Hierdoor kunnen niet alleen ondernemers vooruit, maar hoeven waterkeringen en dijken in de bisschopsstad minder opgehoogd te worden. Daardoor behoudt de stad het zicht op de rivier. Bovendien is het waterschap eventueel bereid de kosten die het hierdoor uitspaart bij te dragen in het ‘damproject’ langs het Lateraalkanaal.

Wie de vier miljoen euro op moet hoesten, is nog niet duidelijk. In elk geval zullen de ondernemers die hun plannen dankzij deze ingreep kunnen realiseren een deel als compensatie moeten bijdragen. Ook de provincie zal een duit in het zakje doen.

Risico's
Volgens het onderzoek van Kragten heeft de damverlaging ook risico’s, zoals een waterstandsverhoging aan het eind van het Lateraalkanaal bij de spoorbrug bij Buggenum. Ook komt er stroming in het kanaal wat hinderlijk kan zijn voor scheepvaart en zijn er risico’s voor omwoelen van vervuilde grond op de kanaalbodem.

Wat de effecten precies zijn, moet allemaal nog nader onderzocht worden. Provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en waterschap tekenden daartoe maandag een overeenkomst.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje