Onderzoek: Geen kanker door sporten op rubberkorrels

Print
Onderzoek: Geen kanker door sporten op rubberkorrels

Afbeelding: ANP

Er is geen verband tussen sporten op rubberkorrels en het ontwikkelen van kanker bij kinderen en jongvolwassenen, toont een groot Amerikaans onderzoek aan.

Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben overal in de staat Californië, de staat met veruit de meeste sportvelden in de VS en een zeer diverse populatie, een onderzoek gedaan naar het verband tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat en de jaarlijkse kankerstatistieken.  

Geen verband
In een nieuwe publicatie in het medisch vakblad Cancer Epidemiology schrijven ze: "Onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerrisico is niet gerechtvaardigd."

Zembla
Zembla zorgde hier in 2016 voor grote onrust in voetballand door het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden aan de kaak te stellen. Daarin zeiden wetenschappers dat het RIVM nooit goed had onderzocht of kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees uiteindelijk uit dat de risico's te verwaarlozen zijn, maar het wachten was op grootschalig Amerikaans onderzoek.

Geen correlatie
Dat ligt er nu, nadat een eerder en kleiner Amerikaans onderzoek al geen enkele correlatie aantoonde. Ook deze keer was er - althans in Californië - op alle twintig geanalyseerde punten geen verband te vinden, melden de onderzoekers.    

RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie achter het beheer autobanden, laat in een reactie weten dat nu in vier onderzoeken is aangetoond dat er geen verband is tussen kanker en sporten op rubberkorrels. De organisatie spreekt van een 'door het tv-programma Zembla ontketende hetze'. Zembla besteedde afgelopen twee jaar meerdere uitzendingen aan dit onderwerp.