Krakers nemen ook bezit van sporthal in Maastricht

Print
Krakers nemen ook bezit van sporthal in Maastricht

Eerder namen krakers ook bezit van de oude kantine van voetbalclub Scharn. Afbeelding: Harry Heuts

Een krakersgolf overspoelt Zuid-Limburg. In Maastricht is na een voetbalkantine en de Brandweerflat nu ook de oude sporthal Geusselt gekraakt. Er komt een kort geding.

Ze is dichtgetimmerd en afgezet met bouwhekken, maar dat heeft krakers er niet van weerhouden de oude Geusseltsporthal illegaal te betrekken.

De gemeente Maastricht is eigenaar van de hal, die gesloopt zal worden. Ze had net opdracht gegeven om te inventariseren waar en hoeveel asbest in de oude accommodatie zit, maar dat werk ligt nu stil. Voor de twee weken geleden gekraakte Brandweerflat aan de Capucijnengang geldt hetzelfde. Ze werd door een groep krakers betrokken toen ook daar het asbestonderzoek was gestart dat de voorgenomen afbraak van de flat voorafgaat. Gevolg is dat krakers nu op twee plaatsen het risico lopen op asbestbesmetting.

Kort geding
Bij een eerdere inbraak in de Geusseltsporthal zijn koperen gasleidingen gestolen en kwamen stroomkabels bloot te liggen, reden voor de gemeente om het gebouw hermetisch af te sluiten. Vergeefs. Inmiddels is - net als bij de Brandweerflat - aangifte gedaan van de krakersactie en is de politie gevraagd om strafrechtelijk op te treden. Daarnaast is de gemeente begonnen aan de voorbereidingen van een civiele procedure in de vorm van een kort geding, meldt een woordvoerder van het stadsbestuur. "De krakers hebben een sommatie tot ontruiming gekregen.” Tot dusver zonder resultaat.

Ook de krakers van de Brandweerflat kregen van de eigenaar - woningcorporatie Maasvallei - een brief waarin is gewezen op de risico’s van asbest en de aanzegging het gebouw te verlaten. Het leverde geen enkele reactie op. Ontruiming is nu een optie.

Brand
Zaterdagavond brak aan de Mariënwaard in het noorden van Maastricht een grote brand uit in een leegstaand pand achter schoolgebouwen die er liggen. Eerder zaten er krakers in. Ze vertrokken toen de komst van een speciale ontruimingseenheid uit Utrecht was aangekondigd. Of er nieuwe krakers in het afgebrande pand waren getrokken is niet duidelijk.

De brand leidde tot onrust onder de ouders van de kinderen die er naar school gaan, vanwege mogelijke risico’s op vrijgekomen asbest in de onmiddellijke omgeving. Dinsdag liet de gemeente weten dat daar - zo wees een grondige inspectie uit - geen sprake van is (geweest).

Pandeigenaar Xonar is nu gesommeerd om snel iets te doen aan de verloederde omgeving. Voor de tweede keer kreeg de organisatie een last onder dwangsom opgelegd vanwege niet nagekomen zorgplicht voor de lege gebouwen.