Geen asielzoekers in oud ziekenhuis Brunssum

Print
Geen asielzoekers in oud ziekenhuis Brunssum

Afbeelding: Luc Lodder

Opvang van vluchtelingen is taboe in en rond het voormalige ziekenhuis van Brunssum. Om ‘ongewenste ontwikkelingen’ te voorkomen verbiedt de raad enkele bestemmingen.

Niet alleen (nood)opvang van asielzoekers staat op de zwarte lijst, ook opvang van (ex)gedetineerden, (ex)verslaafden en probleemgezinnen. Ook een tbs-kliniek, psychiatrische inrichting, zelfstandige horeca, gebedsruimte of zelfstandige woonruimte zijn ongewenst. Net als onderdak bieden aan buitenlandse werknemers. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld arbeiders uit Oost-Europa voor (te) veel geld door huisjesmelkers worden ondergebracht.

Ongewenst
De raad wil die bestemmingen uitsluiten vanwege de veiligheid in de wijk. Een noodopvang zorgde eind 2015 aanvankelijk voor onrust in de wijk, maar is daarna goed ontvangen. De meerderheid in de gemeenteraad vindt het desondanks ongewenst opnieuw de mogelijkheid van een opvangvoorziening open te laten.

Alleen de SP spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen het uitsluiten van groepen. De PvdA vindt dat het besluit is genomen op oneigenlijke gronden en stelt dat de gemeente beter kan kijken wat er wel mogelijk is in het gebied. Uiteindelijk stemde de PvdA toch voor. 

Moskee
Volgens Frank Egelmeers van bouwbedrijf SMH zijn er nog geen concrete plannen. Het bedrijf heeft de gemeente wel gevraagd de bestemming te verruimen. Zo zou ook het huisvesten van arbeidsmigranten moeten kunnen. Aanvankelijk wilde de gemeenteraad een moskee verbieden, maar naar aanleiding van een opmerking van SMH is dat veranderd in een zelfstandige gebedsruimte.

De VVD en PvdA vrezen dat SMH planschade claimt. Egelmeers zegt dat zo’n eis niet aan de orde is. Hij hoopt er met de gemeente uit te komen als er een concreet plan ligt. Volgens wethouder Jo Palmen (BBB Lijst Palmen) is een claim nooit uit te sluiten.

Zorgwoningen
De gemeenteraad heeft een voorkeur voor zorgwoningen op de plek van het vroegere hospitaal. VVD ziet ook mogelijkheden voor ouderenzorg in combinatie met jongerenhuisvesting. Bij een bestemming voor recreatie en toerisme zou ook horeca mogelijk moeten zijn. Het CDA wil dat het mozaïek in het gebouw behouden blijft. Wethouder Palmen belooft dat daar aandacht voor is, al zal het ook geld kosten om het kunstwerk uit het pand te laten halen.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje