Ernstige zorgen over toename drugsfabrieken in Limburg

Print
Ernstige zorgen over toename drugsfabrieken in Limburg

Afbeelding: Bert Jansen

Synthetische drugs worden op alsmaar grotere schaal gemaakt. Waar de recherche vroeger kleine labs aantrof in garageboxen, ziet ze zich tegenwoordig geconfronteerd met complete drugsfabrieken.

De schaalvergroting impliceert een flinke afzetmarkt, een grote financiële stroom en een uitdijend crimineel netwerk, stelt Theo Jacobs, rechercheur van de eenheid Limburg. "Dat is een serieus ondermijnend probleem."  

Synthetische drugs
In Limburg worden, na Brabant, de meeste synthetische drugs geproduceerd, zoals xtc en amfetaminen. Uit recent gepubliceerde cijfers van de Landelijke Eenheid blijkt dat er in 2017 landelijk 82 productielocaties zijn ontdekt. Twaalf daarvan bevonden zich in Limburg. Het jaar ervoor waren dat er veertien, in 2015 lag het aantal op zestien.  

Hoewel de cijfers een lichte daling laten zien van het aantal ontmantelde labs, wordt er niet per se minder drugs geproduceerd.

Kleine fabrieken
Volgens Jacobs is het probleem dan ook allesbehalve kleiner geworden. "Die cijfers zeggen niks over het productieproces, de straatwaarde of de grootte van de voorraden. Minder locaties zou in de praktijk toch verhoogde productie kunnen betekenen. Een paar jaar geleden troffen we vaten van twintig liter in garageboxen aan, tegenwoordig hebben we te maken met kleine fabrieken met ketels van zes- à zevenhonderd liter. Dat betekent dat er veel vraag naar drugs is. Omdat we weten dat het gebruik van synthetische drugs in Nederland niet toeneemt, betekent dit dat de drugs met name voor het buitenland zijn bestemd. Veel xtc gaat naar Australië, in Engeland zijn amfetaminen populair.’’  
 
Jacobs bestrijdt dat het dweilen met de kraan open is. "Je weet niet wat er gebeurt als je niet dweilt.’’