'Venlo heeft het ravijn nog steeds in zicht'

Print
'Venlo heeft het ravijn nog steeds in zicht'

Afbeelding: Laurens Eggen

Venlo - Venlo gaat naar de stembus en vanaf donderdag begint het vormen van een coalitie met nieuwe plannen. Al is voor het laatste geen geld.

Venlo scheerde vorig jaar op financieel gebied langs de rand van de afgrond, zo analyseert wethouder Financiën Hanno Lamers (CDA). "We hangen niet meer aan de rand van het ravijn, maar we hebben het ravijn nog wel in zicht", aldus de bestuurder.

Toezicht
Het ravijn is synoniem voor de provincie Limburg die gemeenten die financieel niet op orde zijn onder preventief toezicht kan plaatsen. Oftewel, de gemeente moet wijzigingen in de begroting eerst voorleggen aan de provincie die vervolgens beslist. De provincie haalt deze maatregel uit de kast wanneer ze er geen vertrouwen in heeft dat de gemeente op eigen kracht financieel gezond wordt. En die discussie werd afgelopen zomer nadrukkelijk gevoerd. "We hebben de provincie er echt van moeten overtuigen dat ons plan van aanpak wel degelijk zorgt voor een stabiele begroting voor de komende jaren. Zo hebben we het provinciaal toezicht buiten de deur weten te houden", zegt Lamers erover.

Jeugdzorg
De reden voor de argwaan bij de provincie waren de onverwachte tekorten op met name de jeugdzorg die in mei vorig jaar voor Venlo totaal verrassend aan het licht kwamen. Het zogenaamde weerstandsratio slonk als sneeuw voor de zon. Met dat ratio wordt aangegeven in hoeverre de financiële reserves van een gemeente toereikend zijn om alle mogelijke risico’s op financieel gebied op te vangen. Wanneer een gemeente in staat is die risico’s op te vangen wordt dat in de weerstandsratio aangeduid met het cijfer 1. Na de tegenvallers in de zorg en het opsnoepen van de reserves had Venlo een weerstandsratio van 0,15. Binnen het Venlose stadskantoor wordt het vergeleken met een auto die 180 kilometer per uur rijdt op een landweggetje. Er is alles op alles gezet om de tekorten in de zorg weg te werken met een pakket aan maatregelen waarvan de nieuwe aanbesteding de meest in het oog springende is.  Verder is er gewerkt aan het opbouwen van reserves met bijvoorbeeld de verkoop van garages.

Ruimte
En wat betekent dit alles voor de partijen die vanaf morgen aan tafel gaan om te onderhandelen over een nieuwe coalitie en nieuw coalitieakkoord? "Dat we nadrukkelijk de financiële positie van Venlo in de gaten moeten houden. Het achterstallig onderhoud is opgeruimd, maar de maatregelen gaan uit van een herstel in de komende jaren. Heel rare dingen kun je niet doen. De geplande zaken worden uitgevoerd, voor de rest is het pas op de plaats maken. Ruimte voor nieuw beleid is er niet", weet Lamers. Daar zijn de partijen, afgaande op de programma’s en afgelopen campagne, zich ook van bewust. De komende jaren staan in het teken van financieel evenwicht. Saai? Nee, dat wordt nog een hele klus.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje