Tweede incubatieprogramma brengt internationale tech-startups naar Brightlands Smart Services Campus

Tweede incubatieprogramma brengt internationale tech-startups naar Brightlands Smart Services Campus

Afbeelding: Brightlands

Maandag 26 maart gaat het tweede Brightlands Techruption Incubatie Programma van start, op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Negen nauwkeurig geselecteerde nationale én internationale startups doen die dag, met corporates en kennisinstituten, de aftrap van een intensief en ambitieus innovatietraject.

Co-creatie sleutel tot succes
Het Brightlands Techruption Incubatie Programma biedt de ideale broedplaats voor startups die met nieuwe technologieën aan slimme oplossingen werken. Hier werken studenten, startups, scale-ups, internationale bedrijven, onderzoekers en wetenschappers samen. Voor de startups is het een visvijver aan kennis, ervaren programmeurs, sparringspartners en een relevant netwerk. Het incubatieprogramma richt zich met name op de ontwikkeling van een pril idee tot een volledig gevalideerd en opschaalbaar business model, in voortdurende samenwerking met experts uit de industrie, toekomstige partners en klanten. In het fieldlab ondergaan de startups vanaf eind maart een traject van maximaal 2 jaar. Gedurende de eerste negen weken volgen de startups het Venture Essentials gedeelte van het incubatieprogramma, gevolgd door een Investor Readiness programma van 10 weken. Vervolgens rollen de startups in het Venture Boost programma waarbinnen ze op geregelde basis worden ondersteund door experts. Gedurende het hele programma worden de startups bijgestaan door experts, krijgen ze financieel en juridisch advies en toegang tot het campusbrede programma. Tijdens het programma ontwikkelen ze hun waardepropositie, het bedrijfsplan, de perfecte pitch en worden ze uitgedaagd om aan praktijkgerichte innovaties te werken.

Startups uit alle windstreken
Startups van over de hele wereld starten 26 maart aan het incubatieprogramma. De drie startups uit Nederland zijn achtereenvolgens Blockheating (recycling van blockchain warmte voor verwarming kassen), Barbecane (crowdfunding platform waarbinnen risico’s en opbrengsten eerlijk verdeeld worden) en Prop.az (platform om verhuurproces vastgoed efficiënter en goedkoper te maken). Daarnaast is er een startup uit Oekraïne, genaamd Crypto Payment System (stelt telecombedrijven in staat als banken te werken), Topshelf Enterprises uit de Verenigde Staten (ontwikkelt een gedecentraliseerd STl/3D bestanden deelsysteem), Smart Futures uit Frankrijk (stimuleert betrokkenheid burger bij onderhoud openbare ruimte middels gaming), InsureVite uit Singapore (combineert AI chatbots en slimme contracten om efficiëntie binnen verzekeringsindustrie te verbeteren), Vitalgia (automatiseert arbeidsintensief werk in kassen middels inzet AI) en tot slot Appsforce uit het Verenigd Koninkrijk (platform dat MKB’ers helpt efficiënter en goedkoper te werken).

Techniek draagt bij aan prangende vraagstukken
Op de Brightlands Smart Services Campus is het leggen van de verbinding tussen kennis, technologie, wetenschap en maatschappelijke vraagstukken dagelijkse praktijk. Het Techruption fieldlab zit daarmee niet alleen front row op het gebied van innovatie, maar biedt ook input aan partijen die zich bezighouden met de doorontwikkeling van beleid en regelgeving.

Bij Techruption ontmoet je een community van mensen die werken aan duurzame innovaties op het gebied van Blockchain, Artificial Intelligence en Climate Change. Dit doen ze in co-creatie met bedrijven, studenten en kennispartners in het fieldlab op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het fieldlab van Techruption biedt een tweetal unieke programma’s waarin onder professionele begeleiding een idee wordt uitgewerkt tot een concreet prototype. Dit gebeurt altijd cross-sectoraal, wat betekent dat in een gemengd team aan een project wordt gewerkt. Deze fieldlab opzet is niet alleen uniek in Nederland, maar bovenal zeer effectief. Hier wordt feitelijk het bestaande innovatieproces geïnnoveerd. Voor start-ups is er een incubatieprogramma en met gevestigde bedrijven werken we in zogenoemde use-cases aan innovatietrajecten. Beide programma’s nemen slechts enkele weken in beslag waarin intensief gewerkt wordt aan het uitdenken, perfectioneren van het idee om uiteindelijk te eindigen met een concreet prototype.

Over Brightlands Innovation Factory
Brightlands Innovation Factory begeleidt startups tot succesvolle bedrijven. Brightlands Innovation Factory helpt startups in de hele levenscyclus: van het allereerste idee tot en met het daadwerkelijk in productie nemen en verkopen van het product (incubatie – acceleratie – validatie – scale-up). Het gaat dan om start-ups die actief zijn in de vier focusgebieden van de Brightlands campussen: chemie en materialen (Sittard-Geleen), gezondheid (Maastricht), slimme IT-services en big data (Heerlen) en voeding (Venlo). De (internationale) startups krijgen onder meer een werkplek op de campus, toegang tot het hoogwaardig kennis- en expertisenetwerk en faciliteiten zoals laboratoria, proeffabrieken en 3D-printers. www.brightlandsinnovationfactory.com

Lees meer op de website van Brightlands