Zelfde behandeling in ander ziekenhuis soms wel zes keer zo duur of goedkoop

Print
Zelfde behandeling in ander ziekenhuis soms wel zes keer zo duur of goedkoop

Afbeelding: iStock

De prijzen van ziekenhuisbehandelingen lopen sterk uiteen in Nederland. Een behandeling kan in het ene ziekenhuis wel drie tot zes keer zo duur zijn als in het andere.

Goedkope of dure ziekenhuizen zijn er echter niet. Dat prijzen lijken soms volstrekt willekeurig bepaald. Een ziekenhuis kan makkelijk een hoge prijs hanteren voor de ene behandeling, maar een lage prijs voor een andere. Dat staat in een nieuwe studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Concurrentie
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen sinds 2005 contractuele afspraken maken over de prijzen van complete behandelingen. Dat was bedoeld om wat meer concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen. Het systeem lijkt echter helemaal niet gezorgd te hebben voor zo laag mogelijke prijzen. 

Gebrek aan transparantie
Volgens het CPB speelt mee dat er een groot gebrek is aan prijstransparantie. Lange tijd was er helemaal geen publieke informatie over contractprijzen. Pas in 2016 besloten een aantal verzekeraars en ziekenhuizen hun afgesproken prijzen online te zetten.

Nu blijkt dat ziekenhuizen voor dezelfde behandeling een prijs rekenen die tot twee keer zo hoog of drie keer zo laag is als het gemiddelde dat een verzekeraar ervoor betaalt. Voor ongeveer de helft van alle zogenoemde diagnose behandel combinaties (DBC’s) zijn minimaal twee ziekenhuizen te vinden waarvan de prijs een factor 3 tot 6 verschilt. Volgens de CPB-onderzoekers zijn die prijsverschillen dus willekeurig: het is niet zo dat je in het ene ziekenhuis stelselmatig duurder uit bent dan in het andere.