Wekkergate tikt door: digitale klokken lopen nog steeds achter

Print
Wekkergate tikt door: digitale klokken lopen nog steeds achter

Afbeelding: iStock

Talloze Europese wekkers en alarmklokken bleken, sinds januari, zo'n zes minuten achter te lopen.

Het euvel werd veroorzaakt door een ruzie tussen Servië en Kosovo. Hierdoor waren de elektriciteitsnetten tussen de landen niet in balans, wat in 25 landen voor een afwijking in de frequentie zorgde. Bijna een maand later had het probleem uit de wereld moeten zijn, maar de praktijk is anders.

Er is nog altijd een tijdsverschil voor alle digitale klokken aangesloten op het stroomnet.

Volgens de door de ENTSO-E afgesproken regels dient Servië het Kosovaarse stroomnet in balans te houden. Probleem is dat Kosovo al een tijd meer elektriciteit verbruikt dan het produceert. Servië weigerde daarom nog langer aan zijn verplichting te voldoen en de benodigde netcapaciteit voor Kosovo te leveren.

De onenigheid tussen Servië en Kosovo over de hoeveelheid stroom die beide landen aan het Europese energienetwerk moesten leveren, zou inmiddels opgelost moeten zijn.  Begin maart stelde de Europese koepel van hoogspanningsnetbeheerder (ENTSO-E) de landen een ultimatum. 

50.01 Hertz
Om de capaciteitsproblemen te compenseren, stoppen beheerders momenteel meer elektriciteit in het stroomnet dan normaal, waardoor de frequentie weer netjes op 50 Hertz moet komen. Toch lopen digitale klokken in Europa nog steeds enkele minuten achter. 

"Sinds maart stoppen alle netbeheerders meer energie in het systeem dan eigenlijk nodig is. Het gevolg daarvan is dat de gemiddelde frequentie twee maanden lang iets hoger zal liggen dan 50 hertz, nu dus 50,01 hertz'', zegt Claire Camus van ENTSO-E.

'Wekkergate' tikt dus nog even door. Camus: "Onze klokken komen geleidelijk weer ‘op tijd’. Als alles goed loopt, hopen we tegen half mei geen tijdsverschil meer te zien. We zullen het zeker communiceren als er geen afwijking meer is.''