Heerlen omarmt idee voor zorgbuurthuizen

Print
Heerlen omarmt idee voor zorgbuurthuizen

Afbeelding: iStock

De partijen die praten over een nieuwe coalitie in Heerlen zijn het eens over de sociale kant. Nieuw zijn buurtzorghuizen.

SP, Ouderenpartij, CDA, VVD/D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Hoensbroeks Belang praten over vier terreinen waarin wordt geïnvesteerd voor zover de schatkist dat toelaat: het sociale domein , wijken en veiligheid, het centrum en economie/werk.

Lilian Marijnissen
Over de sociale hoofdzaken (zorg, achterstandsbeleid, ouderen en re-integratie) is tweede paasdag al overeenstemming bereikt. Nieuw is het stimuleren van zorgbuurthuizen, een idee uit de koker van Lilian Marijnissen (SP) dat door het pas aangetreden kabinet meteen werd omarmd.

SP’er Ron Meyer, die de coalitiegesprekken leidt, merkte dat hiervoor ook in Heerlen draagvlak bestaat. "Het gaat om de lacune die is ontstaan tussen verzorgingshuizen en langer thuis blijven wonen. Zorgbuurthuizen zijn geen zaak van een gemeente, maar Heerlen kan ze eventueel wel maximaal stimuleren en inrichten."

Coöperaties 
De negatieve effecten van marktwerking in de zorg, nog een SP-speerpunt, worden aangepakt via coöperaties als Stand-by. Voor maatschappelijke ondersteuning is die er al in Heerlen. De nieuwe coalitie wil het coöperatiemodel ook invoeren bij jeugdzorg, huishoudelijke zorg en mogelijk ook gemeentegrenzen overschrijdende geestelijke gezondheidszorg.

Het nieuwe stadsbestuur gaat zich verder nadrukkelijk bezighouden met het bestrijden van sociale achterstanden. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van schooltandverzorging.

Op stoom
De onderhandelingen zijn op stoom gekomen, zegt Meyer. Over het aantal wethouders wordt pas in een later stadium gepraat. Vijf bestuurders heeft de voorkeur, maar zes is mogelijk. "Voorwaarde om een wethouder te mogen leveren is dat een partij of een combinatie van partijen minimaal vier zetels inbrengt."