'Limburg wil niks weten van buitenlandse arbeidskrachten'

Daan Prevoo© Rob Oostwegel

Limburg snakt naar arbeidskrachten. Maar de regio stelt zich totaal niet open voor de buitenlandse arbeidskrachten en statushouders die de vacatures kunnen invullen.

Judith Janssen

Afnemende solidariteit en medemenselijkheid, toenemende xenofobie in Limburg. Gedeputeerde Daan Prevoo (SP) komt de weerstand tegen buitenlanders met grote regelmaat tegen en het baart hem zorgen. Zeker nu Limburg duizenden arbeidskrachten nodig heeft.TweedelingPrevoo ziet de angst voor vreemdelingen niet alleen bij burgers, maar ook bij gemeenten. Hij is bezorgd over de polarisering tussen de Limburgers enerzijds en buitenlandse nieuwkomers anderzijds. "Als we niet oppassen, ontstaat er een tweedeling in onze samenleving en trekken bedrijven weg. We redden het niet met de mensen die nu in Limburg zijn. We hebben duizenden nieuwe Limburgers nodig. Maar deze mensen, die zo belangrijk zijn om onze economie en onze welvaartsstaat overeind te houden, plaatsen we het liefst buiten onze samenleving. Die zijn eigenlijk niet welkom."Lees meer: ‘We moeten echt oppassen voor intolerantie’

DraagvlakVolgens de bestuurder zijn ‘we intoleranter geworden’. "Alles wat met buitenlanders te maken heeft, is niet goed. Kijk naar de discussie rond het huisvesten van arbeidsmigranten op industrieterreinen bijvoorbeeld. Of de huisvesting van statushouders. Gemeenten zeggen dat er geen draagvlak is onder burgers. Maar moet je dan als overheid alles maar laten waar geen draagvlak voor is?"

Een groot deel van het probleem heeft volgens hem te maken met beeldvorming. "We zitten al op het niveau van ‘er woont een buitenlander naast me en hij valt eigenlijk best mee.’ Wij als provincie, maar ook de media, moeten blijven uitleggen waarom deze mensen belangrijk zijn voor onze samenleving."

FlexibelPrevoo wijst hij op het belang van het bouwen van flexibele wijken, waar sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen bij elkaar staan. "Het gaat om woningen die je kunt aanpassen aan verschillende doelgroepen, zoals statushouders, starters, ouderen, alleenstaanden en arbeidsmigranten. Op die manier wordt de samenleving voorbereid op veranderingen."De provincie is hierover in gesprek met de gemeente Roerdalen.