Binnenvaart duurzamer met de app van Trapps Wise

Binnenvaart duurzamer met de app van Trapps Wise

Afbeelding: TrappWise

Hoe kunnen schepen minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten? Volgens start-up Trapps Wise, gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, kan dat door hun vaartempo tussen sluizen te optimaliseren. Ze werken er aan een app die spectaculaire resultaten moet opleveren: de uitstoot CO2 kan met 15 procent worden verminderd. Pure winst voor het milieu. En de schipper merkt hij in zijn portemonnee: hij bespaart ongeveer 10 procent op zijn brandstofverbruik.

Samenwerking

Trapps Wise ontwikkelt smart mobility-apps. De app waaraan nu wordt gewerkt, volgt op een haalbaarheidsstudie om data om te zetten naar realtime-vaaradvies. Het idee is van Pascal Kwakkernaat van Trapps Wise. Hij hoopt dat de app over ruim een jaar daadwerkelijk gebruikt kan worden in de binnenvaart. Als het dan zover is, zegt hij heel veel te danken te hebben aan het Brightlands-concept: “Fantastisch hoe dat eco-systeem werkt: wij hadden het idee, maar het ontwikkelen en uitvoeren is echt een verhaal van co-creatie. Dat hadden wij alleen nooit gekund. Denk aan zaken als de privacywet of het uitzoeken hoe je aan financiering komt.” Het algoritme dat straks een real-time vaaradvies geeft, samen met het BISS-instituut van de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit ontwikkeld. Ook heeft Trapps Wise de samenwerking over de grens opgezocht met het Vlaamse Novation, een start-up in Genk. “Novation werkt in exact eenzelfde omgeving zoals wij binnen Brightlands. Daar heet het C-Mine.“

Het project is gewaardeerd met financiële steun vanuit het Interreg programma CrossRoads2. En zonder de interesse in en steun aan start-ups van Rabobank Centraal Zuid-Limburg was het een stuk lastiger geworden de app te ontwikkelen, realiseert Pascal Kwakkernaat zich.

Hoe werkt het?

Schippers verliezen vandaag heel wat tijd, geld en brandstof omdat ze geen rekening kunnen houden met de capaciteit van de sluis en de drukte op de vaarweg. Met de juiste informatie kunnen ze hun route of snelheid aanpassen. Daarom verzamelen de projectpartners in eerste instantie heel wat data: over de tijd die nodig is om van sluis naar sluis te varen, over de drukte op een vaarweg en over de invloed van natuurlijke fenomenen zoals stroming en waterpeil. “Niet alleen de schipper heeft daar voordeel van, maar ook de logistieke keten eromheen. Als een schip veel later aankomt, hoeft  bijvoorbeeld ook de vrachtauto er pas later te zijn om de goederen te lossen. Dat zie je dan allemaal veel eerder aankomen.

Ook de leegvracht kan worden teruggedrongen door de juiste data te koppelen aan andere databronnen.

Maatschappelijke impact

De app wordt vanaf juni getest in samenwerking met KPN Nederland. De testroutes zijn de vaarwegen van Antwerpen via het Albertkanaal naar Born. Met een binnenvaartschip een trip van ongeveer 20 uur. Ook op vaarwegen vanuit Rotterdam naar Born wordt getest. Waterwegen met veel sluizen dus. Als die testen positief uitvallen, hoopt Trapps Wise  op een uitrol op de markt. Zes- tot zevenduizend schippers in Vlaanderen en Nederland behoren tot de potentiële eindgebruikers. Pascal Kwakkernaat is de bedenker van het concept en min of meer chef de mission. Maar zonder Eric Klein Breteler als compagnon en projectleider, zonder stagiaire Jeroen Bessems en zonder al die partners en partijen in het eco-systeem van Brightlands zou Trapps Wise niet zover zijn gekomen, wil Pascal Kwakkernaat maar gezegd hebben.

Meer info: www.trappswise.nl

FOTO: Pascal Kwakkernaat (midden), compagnon Eric Klein Breteler (links) en stagiaire Jeroen Bessems vormen samen het kloppend hart van start-up Trapps Wise.

Lees meer op de website van Brightlands