Wietbeleid verdooft Maastrichtse politiek

Print
Wietbeleid verdooft Maastrichtse politiek

Afbeelding: Archief De Limburger

Een coalitie moet nog worden gevormd, maar nu al is duidelijk dat de Maastrichtse politiek zich niet wenst te branden aan het veelbesproken ‘ingezetenencriterium’.

In het nieuwe bestuursakkoord zal geen paragraaf staan over of buitenlanders nou wel of niet mogen worden toegelaten tot coffeeshops in de stad.

Vrij thema
"Het is een zogenaamd vrij thema waarover alle fracties hun eigen standpunten kunnen innemen", rapporteren de informateurs ­Rianne Letschert - rector magnificus van de Universiteit Maastricht - en Wil Rutten - voormalig gemeentesecretaris van Maastricht - in hun eindverslag.

Verschillend
Nederlandse grensgemeenten gaan inmiddels verschillend om met het in 2013 ingevoerde ingezetenencriterium, dat buitenlanders de toegang tot coffeeshops in dit land ontzegt. Sommige gemeenten hebben een definitieve streep door het criterium gehaald, andere hebben besloten die wet niet langer te handhaven zolang er geen sprake is van overlast. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de toename van straathandel, zolang de wet van kracht is.

In Maastricht wordt nog wel handhavend opgetreden, terwijl coffeeshophouders bereid zijn tot verhuizing naar de randen van de stad, op voorwaarde dat het ingezetenencriterium wordt opgeheven.