Leerlingen Stella Maris pas volgend jaar samen

Print
Leerlingen Stella Maris pas volgend jaar samen

Het Stella Maris College in Meerssen. Afbeelding: Streetview

Meerssen / Valkenburg - De eerste leerlingen van het Stella Maris College in Valkenburg gaan pas in het schooljaar 2019/2020 over naar de nieuwe unilocatie in Meerssen.

Het streven was om de eerste lichting Valkenburgse leerlingen al ­komend schooljaar over te hevelen naar Meerssen. De rest van de leerlingen zou, verdeeld over twee ­verdere tranches, in de twee jaar daarna overgaan.

Nu is het de bedoeling dat alle leerlingen, verdeeld over twee school­jaren, in twee tranches verhuizen.

Op de locatie in Meerssen krijgt de school zo extra tijd om het gebouw gereed te maken voor de komst van de extra leerlingen.

Afdelingen
Stella Maris heeft nu nog in Valkenburg zijn vmbo-afdeling. In Meerssen zitten de afdelingen havo en vwo. Uiteindelijk moeten alle leerlingen van het college samenkomen in Meerssen.

Maar de locatie in Meerssen kampt al jaren met een te kleine behuizing. Meermaals werd het schoolgebouw onder handen genomen of kwamen er extra noodlokalen. Echt klaar raakte het schoolgebouw niet, vooral ook omdat het leerlingenaantal in Meerssen - tegen alle verwachtingen en prognoses in - steeds maar blijft toenemen.

Maastricht
Steeds meer leerlingen uit bijvoorbeeld Maastricht kiezen voor de middelbare school in Meerssen. Het feit dat hier straks alle ­onderwijsniveaus bij elkaar komen, kan dan ook weer een extra aantrekkende werking hebben.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje