Gemeenschapshuis de Amyerhoof, al 50 jaar de huiskamer van Amby

Print
Gemeenschapshuis de Amyerhoof, al 50 jaar de huiskamer van Amby

De Amyerhoof, kloppend hart van het verenigingsleven van Amby. Afbeelding: Eigen foto

Amby viert feest want dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Amyerhoof de deuren opende voor de inwoners van Amby. Dit feit wordt feestelijk herdacht in het weekend van 28 en 29 april.

Terug in de tijd.  Begin 1963 telde de toenmalige zelfstandige gemeente Amby een stuk of zes horecagelegenheden, met de inmiddels voor ingewijden legendarische namen zoals De Zwever, de Knaus ( Café het Wapen) De Pieter (De Moonlight Bar), Cafe d'n Duuker, Cafe Duivensport Hansen, Cafe Crijns, Café zaal  De Keizer en zaal Lemmelijn.  Van deze gelegenheden hadden alleen de laatste twee een zaal, maar deze was ontoereikend om  te voorzien in de groei van de  gemeente Amby. Planologen hadden destijds berekend dat Amby aan het einde van de 20e eeuw 9000 inwoners zou tellen. En deze voorspelling is ook daadwerkelijk uitgekomen.

Fondsenwerving
Op initiatief van Kapelaan Kasdorp werd een Stichtingsbestuur gevormd met als doel het realiseren van een betaalbare accommodatie voor Amby en dit liefst  nog voor de aankomende annexatie door de grote buurman, Maastricht. Na vijf jaar van hard werken en fondsenwerving (de inwoners van Amby deden  met 1000.00,- gulden een flinke duit in het zakje) werd op 12 augustus 1967 de eerste steen gelegd.  Op Koninginnedag 30 april 1968 werd het gebouw geopend door de laatste burgemeester van Amby, de heer Spauwen.

Lief en leed
De Amyerhoof heeft in al die jaren haar bestaansrecht bewezen. Lief en leed werden er gedeeld, van bruiloften tot koffietafels bij het afscheid van een familielid. In de vorige eeuw werd er nog volop getrouwd, en men moest eerst vragen of de zaal beschikbaar was om dan pas een exacte datum te kunnen vastleggen. De Ambysche Verenigingen kwamen er tot grote bloei en tot op de dag van vandaag is de Amyerhoof het kloppend hart van het verenigingsleven. Gedurende deze 50 jaar heeft het Stichtingsbestuur er steeds voor gezorgd dat er een gezonde financiële basis bleef om een gebouw van deze omvang te onderhouden en te laten voortbestaan. In ieder bestuur is er verloop maar vermeldenswaard is dat Jan ten Haaf al 47 jaar en Bea Habets  al 32 jaar  deel uit maken van het bestuur. Aan het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden de lasten van het grootonderhoud dermate groot, dat men heeft aangeklopt bij de gemeente Maastricht. Sindsdien is  de gemeente eigenaar van het gebouw en de Stichting verantwoordelijk voor de exploitatie en al het verdere onderhoud. Dit met succes want sindsdien is er nooit meer de noodzaak geweest om aan te  kloppen bij de gemeente voor een bijdrage in de exploitatie en tot op de dag van vandaag heeft de Amyerhoof in veler ogen een prima uitstraling.

Beheer 
De  dagelijkse uitvoering is in handen van beheerders die zich in de loop van 5 decennia honkvast toonden. De Amyerhoof kende in al die jaren slechts 5 beheerders: Jean en Wies Goyen, Peter en Tonny Rietveld, Roger Penders, Berke en Mariange Walthie en de huidige beheerders, Serve en Anita Dreesen. Zij zorgden er allen op hun manier voor dat  de verenigingen zich thuis voelen in dit  gemeenschapshuis. Reden temeer om er een echt ‘feeske’ van te maken in het weekend van 28 en 29 april, maar daarnaast zijn er het hele jubileumjaar door activiteiten. Het programma is als volgt: op 26 april is er een balonnenwedstrijd voor de deelnemers aan de wandel4daagse. Op 28 april is er een jubileumbal met orkest Vivelevink (entree gratis).  Op 29 april, tenslotte is er een feestdag voor genodigden.

 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje