Primeur: hele wijk in Maastricht parkeerschijfgebied

Print
Primeur: hele wijk in Maastricht parkeerschijfgebied

Afbeelding: iStock

In de strijd om parkeeroverlast tegen te gaan heeft Maastricht een primeur: invoering van de blauwe schijf in een hele buurt.

Die eer valt te beurt aan het wijkje achter het voormalige Annadalziekenhuis (nu rechtbank) en de Beeldsnijdersdreef. Er mag alleen nog geparkeerd worden met de blauwe schijf en maximaal twee uur.

Om automobilisten te attenderen op het veranderd parkeerregime zijn de stoepranden met blauwe verf gemarkeerd. De borden waarop de nieuwe parkeerregeling staat vermeld, zijn volgens het stadsbestuur niet afdoende om de boodschap over te brengen.

Parkeerdruk
De hoge parkeerdruk in de buurt is reden voor invoering van de blauwe zone en een gevolg van in 2016 vastgesteld beleid. De gemeenteraad bepaalde toen dat voor elke wijk of buurt maatwerk gezocht moet worden om parkeeroverlast te beperken, in overleg met bewoners en bedrijven in de omgeving. De raad voegde toen een nieuwe optie toe aan invoering van betaald en/of vergunningparkeren: het afbakenen van een blauwe zone met een gemaximeerde parkeerduur.

Daarbij is meegewogen dat dit kosten met zich mee zal brengen in de vorm van inzet van handhavers. Ze kosten geld, waar geen inkomsten tegenover staan.

Combi-parkeren
Dit in tegenstelling tot combi-parkeren, een combinatie van vergunningen (voor bewoners) en betaald parkeren (voor bezoekers), die kostenneutraal is in te voeren. Die laatste optie is achter Annadal afgevallen. De parkeerdruk is er zo hoog opgelopen, dat alleen een blauwe zone soelaas kan bieden.

De parkeerplekken op straat werden vooral bezet door automobilisten die er geen bestemming hebben, zoals studenten (langparkeerders) en klanten van het nabijgelegen winkelcentrum Brusselsepoort.

Niet acceptabel
Hierdoor werden verhoudingsgewijs te veel parkeerplekken in beslag genomen die bij de opzet van het buurtje bestemd waren voor bewoners. Met een parkeerdruk van meer dan negentig procent op sommige dagen van de week was de situatie niet langer acceptabel.

De drukte concentreerde zich vooral in de Elisabeth Gruytersstraat, de Röntgenstraat, de Beeldsnijdersdreef en de volledige Brouwersweg. Om te voorkomen dat het parkeerprobleem zich verplaatst naar andere straten in de directe omgeving, is besloten het hele wijkje parkeerschijfgebied te maken. Bewoners en bedrijven kregen een ontheffing.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen