Duizend extra bomen in Heerlen

Print
Duizend extra bomen in Heerlen

Heerlen wordt een stuk groener. Afbeelding: De Limburger

Heerlen krijgt er duizend bomen bij. Dat hebben de partijen die nog onderhandelen over een nieuwe coalitie althans afgesproken. In afwachting van een concreet plan, mogen bomen voorlopig niet worden gekapt als er geen overlast door wortelopdruk is.

Een paar jaar geleden had de gemeenteraad nog besloten om ‘overlastgevende’ bomen niet te vervangen. Een pure bezuinigingsmaatregel. Buurtbewoners kregen bovendien de indruk dat de gemeente zelfs bomen probeerde te kappen die helemaal geen overlast veroorzaakten.

Groenonderhoud
Het coalitieoverleg heeft verder besloten dat het groenonderhoud beter moet, zodra Heerlen daarvoor weer de middelen heeft. Inwoners worden gestimuleerd hun steentje bij te dragen. De opzet van het project Gebrookerbos, waarbij burgers kleinschalige initiatieven mogen beginnen op braakliggende stukken, wordt over de hele stad uitgerold.