Dit is een Via Limburg artikel.

Mecc wil basdreunen weren uit Zuidhal

Print
Mecc wil basdreunen weren uit Zuidhal

Het MECC liet via proefopstellingen met geluidsboxen geluidsmetingen in de hallen uitvoeren. Afbeelding: Mecc

Als het aan directeur Rob van de Wiel van het MECC in Maastricht ligt, vinden er ‘onder de huidige condities’ geen dance-events meer plaats in de Zuidhal van het complex. Omwonenden in Randwyck werden afgelopen december nog weer eens uit hun slaap gehouden door het nachtelijke gedreun van Essentials.

Uit een meting kwam naar voren  dat de geluidsnorm voor de omgeving wordt overschreden als in die hal de decibellen van een houseparty worden nagebootst. 

Niet geschikt voor dance-events
Van de Wiel liet afgelopen maandag op een halfjaarlijkse bijeenkomst met omwonenden weten dat het MECC daarom voortaan dance-events, met hun zo kenmerkende basdreunen, uit de Zuidhal wil gaan weren. “Die hal blijkt niet geschikt voor dance-events.” 
De meting die begin februari werd uitgevoerd, wees uit dat die geluidsoverschrijding zich niet in de Noord- en de Westhal voordoet. Volgens Van de Wiel blijkt dat het geluid aan de kant van Heugemerveld wordt overstegen door het autoverkeer op de Kennedysingel, waardoor van overlast aan die kant minder sprake is.

Niet meer gebruikt
De Zuidhal werd de afgelopen jaren in eerste instantie al niet meer gebruikt voor dance-events, aldus Van de Wiel. Op aandringen van toezichthoudende instanties werd vorig jaar echter van de West- en Noordhal weer uitgeweken naar de Zuidhal. Van de Wiel: “Er werd verondersteld dat het resoneren van de gevelplaten van de Westhal voor te veel geluidsoverlast zorgt.” 

Veel klachten
Het advies om housemuziek weer in de Zuidhal te laten plaatsvinden, leidde ertoe dat het MECC vorig jaar december met het dance-event Essentials, in de woorden van Van de Wiel, ‘volledig uit de bocht vloog.’ “Het pakte niet goed uit, dat hebben we geweten.” Met een regen aan klachten bij politie en gemeente, van omwonenden uit Randwyck als gevolg. De meting wijst nu uit dat er geen sprake van geluidsoverlast is door resonerende platen van de Westhal. “Daardoor wordt die hal weer een optie.”

Geluidsmeting
De geluidsmeting zelf, het MECC deelde hiervoor ruim van te voren per brief aan de buren mee dat deze op 3 februari zou plaatsvinden, maakte grote ergernis los bij de buurt. Op een zaterdag werden van 9 uur ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds niet zachtzinnige geluidsproeven gedaan. Op de bijeenkomst met de buurt verontschuldigde Van de Wiel zich. “De meting was op een voor velen vrije dag. Dat besefte ik toen niet.” Een zichtbaar geërgerde omwonende, Bert Dierick die aan de Randwycksingel woont, geeft de directie een tip mee. “Betrek buren voortaan standaard vooraf bij zulke omstandigheden.”

MECC was onvoldoende bereikbaar 
De bereikbaarheid voor klachtenafhandeling is een verhaal apart. Tot voor kort was het MECC onvoldoende bereikbaar tijdens events. Klachten van overlast werden aangenomen door een callcenter. Van de Wiel kwam ter ore hoe klagers werden afgewimpeld. “Er werd gezegd ’pak je tas en ga een weekend weg’. Dat kan natuurlijk niet.” De receptie van het MECC is voortaan open tijdens events, en de bezetting is bovendien omhoog gegaan, aldus de directeur. 

Wat is acceptabel geluidsniveau?
De directeur meldt aan het slot van de bijeenkomst met de buurt dat het MECC blijft zoeken naar een acceptabel geluidsniveau. Dat ontlokt  omwonende Gertie Wilms  de vraag: “Wat is voor u acceptabel? Als ik tot vijf uur ‘s nachts uit mijn slaap gehouden wordt en om zes uur op mijn werk moet zijn, dat gaat niet.” Van de Wiel beaamt dat.  “U moet kunnen blijven slapen. Ik kan echter niet garanderen dat er geen overlast zal zijn.”

Praat ook mee over dit onderwerp

Geef ook jouw mening over dit onderwerpen stuur een mail naar de krant

> Neem een kijkje op onze Facebook-pagina