Provincie grijpt in: toch windmolenpark in Venlo

Print
Provincie grijpt in: toch windmolenpark in Venlo

Afbeelding: iStock

Venlo - De provincie Limburg wil dat er toch negen windmolens in Venlo komen. Om dat mogelijk te maken gaat Limburg een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan realiseren.

Daarmee ‘overrulet’ de provincie de gemeente Venlo. Een kleine maand geleden zette de gemeenteraad van Venlo in een extra raadsvergadering in ’t Raodhoes een Blerick een streep door het plan voor negen windturbines op Venlose grond.

Verplichting
De provincie ziet zich genoodzaakt het inpassingsplan in te zetten omdat zij vanuit het Rijk de een duurzaamheidsverplichting heeft opgelegd gekregen. Om daaraan te voldoen is het windpark in Venlo noodzakelijk. De negen windturbines die er moeten verrijzen straks goed voor ongeveer een derde van de groene energie die Limburg van het Rijk moet gaan opwekken.