Murk Peutz en Wim Hazeu formateurs Maastricht

Print
Murk Peutz en Wim Hazeu formateurs Maastricht

Afbeelding: iStock

De zes formerende partijen van de Maastrichtse gemeenteraad (CDA, Senioren Partij, GroenLinks, D66, VVD en SP) hebben Murk Peutz en Wim Hazeu bereid gevonden de formatie van een nieuwe coalitie te gaan leiden.

De politieke kleur van beide formateurs – respectievelijk CDA en GroenLinks - is conform het onlangs gepresenteerde rapport van de informateurs Rianne Letschert en Wil Rutten.

Voormalig wethouder
Wim Hazeu is gedurende twee periodes wethouder in Maastricht geweest en is momenteel bestuurder bij Wonen Limburg. Murk Peutz is voormalig directeur van Syntens en adviseert nu bedrijven en lokale overheden op strategisch gebied met betrekking tot innovatie een duurzaamheid.

Concept-proces
Op voorstel van de zes partijen wordt nu een concept-proces uitgewerkt dat op korte termijn met de voltallige gemeenteraad wordt besproken. Tiijdens deze bijeenkomst worden eveneens de twee formateurs, en hun opdracht, aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Praat ook mee over dit onderwerp

Geef ook jouw mening over dit onderwerpen stuur een mail naar de krant

> Neem een kijkje op onze Facebook-pagina