Zorgopleiding in Limburg weer gewild

Print
Zorgopleiding in Limburg weer gewild

Afbeelding: Istock

Zorgberoepen zitten weer in de lift. Zuyd Hogeschool en de drie Limburgse Regionale Opleidings Centra (ROC’s) melden een duidelijke toename van het aantal zorgstudenten.

Vooral de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij deelnemers betaald werken en meestal een dag in de week les volgen bij een ROC, blijkt populair. Veelal zij-instromers melden zich aan voor dit traject.

Uitdaging
Het betreft vooral opleidingen voor helpende, verzorgende IG (Individuele Gezondheid), en verpleegkundige. Voor veel instellingen is het wel een uitdaging om al deze extra mensen op de werkvloer op te leiden en te begeleiden, zeggen de ROC’s.

Bij Zuyd Hogeschool hebben ze dit studiejaar de numerus fixus bij de opleiding Verpleegkunde losgelaten. "We zagen een groei in aanmeldingen van 190 studenten naar 300. Dit jaar verwachten we rond de 250 nieuwe studenten”, aldus woordvoerder Rolf van Stenus.

Forse stijging
Gilde-opleidingen zag de afgelopen anderhalf jaar het aantal deelnemers voor de BBL fors stijgen: van 400 naar 700. "Het betreft vooral maatwerktrajecten, reguliere opleidingen aangepast voor verschillende zorgorganisaties”, zegt Jos Hegeman, directeur Gilde Zorgcollege, die aangeeft dat met name het aantal zij-instromers voor dit traject groeiende is. Dit heeft te maken met baangarantie, want de sector schreeuwt om personeel.

Vergeleken met vijf jaar geleden kent het Leeuwenborgh in Maastricht een stijging van tien procent voor de zorgopleidingen, met name voor de BBL. In totaal telt de dagopleiding Beroeps Opleidende Leerweg en de BBL van Leeuwenborgh dit jaar 1219 studenten. Dat waren er drie jaar geleden 1124.

Hard nodig
De helpenden, van wie jaren is gedacht dat ze niet meer nodig waren vanwege de sluiting van verzorgingstehuizen, blijken weer gewild, ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden. "We gaan versneld helpenden opleiden. Maar alle niveaus zijn hard nodig”, zegt Rob Kok, directeur Zorg en Welzijn van Leeuwenborgh. Hij wijst er op dat veel jongeren kiezen voor de opleiding mbo-verpleegkundige.

Ondanks de vergrijzing en de ontgroening, zo zegt woordvoerder Irma Huis in t Veld, zien ze bij het Arcus-college de laatste drie jaar een stijgende lijn. Telde dit Regionaal Opleidingscentrum in 2016 voor de BBL nog 171 deelnemers, voor dit jaar zijn dat er 283. "Dit jaar zijn er veel meer aanmeldingen voor de Verpleegkundige opleiding, de verzorgenden zijn redelijk stabiel.”