Giro555-geld hielp 1,1 miljoen mensen in Nepal

Print
Giro555-geld hielp 1,1 miljoen mensen in Nepal

Afbeelding: ANP

De Nederlandse samenwerkende hulporganisaties (SHO) hebben in de nasleep van de aardbeving in Nepal 1,1 miljoen mensen geholpen. Het grootste deel van de 25 miljoen euro die het Nederlandse publiek via Giro555 bij elkaar bracht ging naar hulp in de vorm van onderdak, water en sanitatie en levensonderhoud.

Dat blijkt uit de eindrapportage van Giro555. Bij de aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015 in Nepal kwamen bijna 9.000 mensen om. Ruim 600.000 huizen werden verwoest.

Levensbehoeften
Uiteindelijk ontvingen bijna 250.000 mensen tijdelijk onderdak, meer dan 45.000 mensen pakketten met warme kleding en dekens en meer dan 23.000 mensen kook- en eetgerei. Ook werden er ruim 30.000 maaltijden en bijna 170.000 hygiënepakketten uitgedeeld.

Bijna 19.000 kinderen werden ingeënt en meer dan 166.000 mensen kregen toegang tot schoon drinkwater. Daarnaast ontvingen 140.000 mensen zaden en gereedschap om hun land weer te kunnen bewerken en ontvingen meer dan 29.000 kinderen nieuwe uniformen en schoolspullen.