Sittardse scholen moeten fuseren of sluiten

Print
Sittardse scholen moeten fuseren of sluiten

Afbeelding: De Limburger/Annemiek Mommers

Geleen - De Sittardse basisscholen De Tovertuin en De Baandert sluiten op 1 augustus volgend jaar. Tenzij er een fusie mogelijk blijkt van deze twee scholen met de Sjtadssjool.

Dat heeft scholenkoepel Kindante in een brief aan betrokken ouders en verzorgers van scholieren gemeld. Volgens Kindante hebben De Baandert en De Tovertuin te weinig leerlingen om ‘binnen het vigerende beleid’ van de scholenkoepel zelfstandig te blijven bestaan.

Gevolgen
Kindante heeft de medezeggenschapsraden van de scholen gevraagd in te stemmen met het maken van een Fusie Effect Rapportage (FER), die alle gevolgen van een mogelijke fusie van De Baandert, de Stadssjool en De Tovertuin in beeld brengt. Daarin worden gevolgen voor personeel, leerlingen, huisvesting en onderwijskundige opzet in kaart gebracht. Bedoeling is dat ouders, leerkrachten en leerlingen bij dat onderzoek worden betrokken.

Een vierde school in deze hoek van Sittard, basisschool Overhoven, blijft volgens Kindante buiten de fusie.